De filters worden toegepast...

Recycling - Bodemas / verbrandingsslakken

Wat zijn verbrandingsslakken?

Verbrandingsslakken zijn een resultaat van het waste-to-energy (WtE) proces, waarbij huisvuil wordt verbrand voor de opwekking van energie/stroom voor bijvoorbeeld huishoudens. Het is een grijze, cementachtige massa, grof van structuur.

Proces

Verbranding van huisvuil vindt plaats in rooster- of wervelbedovens, waarna het afgekoeld wordt in een waterbad. Hierdoor ontstaat een slakkenmassa, IBA (Incineration Bottom Ashes) genaamd. Deze bestaat hoofdzakelijk uit twee hoofdstromen: metalen- en mineralenfracties. Verbrandingsslakken worden meestal eerst gebufferd (verouderd - aging) en daarna opgewerkt in zogenaamde SOI’s (Slakken-Opwerkings-Installaties). De metalen bestaan uit ferro en non-ferrometalen. Hierbij is het belangrijk zoveel mogelijk metaal terug te winnen, zodat de mineralenfractie zo zuiver mogelijk wordt voor eventuele verdere toepassing als bouwstof.
Goudsmit levert een compleet productenpakket waarmee deze waardevolle metalen optimaal terug te winnen zijn, en ontwikkelde een speciale transportbandvoeder die de opbrengst van Eddy current scheiders verhoogt.

Verbrandingsslak verwerking met non ferro eddy current scheiders
 
 
Zo heeft Goudsmit een (38HI) hoogfrequente Eddy current scheider die geschikt is voor scheiding van zelfs de fijnste metaaldeeltjes uit deze slakkenfracties. Goudsmit heeft met diverse praktijktesten ervaren dat de 38HI-technologie de best presterende is in de slakopwerkingsmarkt. Dit is te danken aan de extreem hoge magneetkracht en rotatiesnelheid. Met name in de scheiding van zware metalen zoals koper en messing halen we een aanzienlijk hoger scheidingsrendement dan andere systemen. Voor mineralen zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om nieuwe grondstoffen uit deze materialen te produceren. Denk daarbij aan granulaten, geschikt voor grond-, weg- en waterbouw, de beton- en asfaltindustrie en in de toekomst veilig inzetbare grondstoffen voor volwaardige bouw- en constructieproducten.

Product

Verbrandingsslakken, ook wel bodemassen genoemd, bevatten gemiddeld: 8-12% ferro-metalen, 3-5% non-ferro-metalen en ±80-85% mineralen. Ferrometalen zijn eenvoudig te scheiden door middel van magneettechnieken, zoals bovenband- en trommelmagneten. Deze relatief zuivere ferro-fracties zijn direct als secundaire grondstoffen terug te voeren naar de metaal-producerende industrie (ijzersmelters / ijzerproducenten / hoogovens). Non-ferrometalen worden door Eddy current-technologie als metaalmix gescheiden. Deze metaalmix kan bestaan uit aluminium, koper, zink, messing, RVS, lood, nikkel, goud, zilver, palladium, platina, magnesium en titanium. In onderstaande tabel kunt u de relatieve permeabiliteit van deze non-ferrometalen terugvinden. Deze waarde geeft een indicatie van de gevoeligheid van het materiaal voor scheiding volgens het Eddy current principe. Door de slakken te bufferen verouderen deze. Dit leidt tot nadelige chemische reacties met de aluminium metaaldelen. Deze eroderen en zijn dan slechter te scheiden. Door het bufferen verdwijnt het vocht grotendeels uit de slak. Gemiddeld zal het vochtpercentage dan tussen de 10-20% liggen. Hoe droger het materiaal, hoe beter de metalen te scheiden zijn. Hoe fijner de fracties worden, des te moeilijker de non-ferrometalen te scheiden zijn. Vaak worden in de fijne fracties meerdere Eddy current scheiders in kaskade-opstelling geplaatst om een optimaal scheidingsrendement te genereren. De eerste machine richt zich bijvoorbeeld op de bulkmetalen en het aluminium (LNF: Light Non Ferro's). De tweede geplaatste Eddy current richt zich op de zware metalen (HNF: Heavy Non Ferro's) waaronder de koperdelen en draadjes.

Voorbeeld/monster/sample van een 0-16mm fractie bodemassen/verbrandingsslak

Mineralen bestaan uit: stenen, keramiek, glas en slakken. Deze zogenaamde IBC (Isolatie, Beheersen, Controle) en AEC (Afval-Energie-Centrale) granulaten zijn inzetbaar als bouwstof voor bijvoorbeeld dijken, geluidswallen en wegenbouw. Overheden eisen in de toekomst dat deze mineralenfracties als vrij toepasbare bouwstof (buiten het huidige IBC-bouwstoffen besluit) inzetbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld toepassingen als betonblokken, stoeptegels en bakstenen.


Materiaal

Elektrische
geleidbaarheid

Dichtheid

Geleidbaarheid/Dichtheid

 

σ = [1/Ω ⋅ m]

ρ = [kg/m3]

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ Ω]

 

x106

 

x103

Niet-magnetiseerbare metalen

 

 

 

Aluminium

37,0

2700

13,7

Magnesium

21,7

1740

12,5

Koper

59,9

8960

6,7

Zilver

62,1

10500

5,9

Zink

16,9

7140

2,4

Goud

41,7

19320

2,2

Messing

15,2

8500

1,8

Cadmium

13,3

8650

1,54

Tin

8,7

7300

1,2

Chroom

7,7

7190

1,07

Brons

7,1

8900

0,80

Soldeer 50-50

6,7

9000

0,74

Titanium

2,3

4510

0,52

Platina

9,4

21450

0,44

Lood

4,8

11360

0,42

RVS

1,4

7800

0,18

Magnetiseerbare metalen

 

 

 

Kobalt

17,2

8850

1,95

Nikkel

14,3

8890

1,61

Staal

5,6

7800

0,71

Niet-magnetiseerbare metalen

 

 

 

Koolstof

0,00

3500

0,00

Glas

0,00

2600

0,00

PVC

0,00

1300

0,00

 

 

 

 

Duurzaamheid

Green deal

Green Deals zijn de weg naar een duurzame economie. Hoofdzaken zijn de CO2-uitstoot te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen. Tevens is hergebruik van steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen een speerpunt. Voor bodemassen betekent dit primair kwaliteitsverbetering van de opwerking. Hieronder verstaan we letterlijk:

Green deal logo
 • maximale afscheiding van ferro- en non-ferrometalen;
 • beperking van de uitloging zodat toepassing als niet-vormgegeven bouwstof mogelijk is;
 • terugbrengen van niet-minerale delen met het oog op gebruik als toeslagmateriaal (in beton, asfalt en andere producten) of productie van een immobilisaat dat voldoet aan de eisen voor een vormgegeven product.

In deze zogeheten Green Deal is afgesproken dat in 2017 de helft en in 2020 alle verwerkte bodemas vrij toepasbaar moet zijn (buiten het huidige IBC-bouwstoffenbesluit). Daarnaast moet er een minimum aan metalen (75% uit fracties > 6 mm) teruggewonnen worden en moet er minder dan 15% restmateriaal overblijven. De markt is druk bezig de huidige en toekomstige technieken hierop aan te passen. Ook Goudsmit ontwikkelt haar machines door zodat deze optimaal presteren in dergelijke verwerkingsprocessen.

Duurzame economie

Een duurzame economie is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. Deze bewustwording is een belangrijk deel van de manier hoe wij in het westen de toekomst in willen en zouden moeten gaan. Een volgorde van milieu, mens en daarna winst zou een ideale transitie zijn voor de westerse toekomst.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem wat bedoeld is om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige 'wegwerpsysteem', waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Urban Mining

Urban Mining is het delven van de waardevolle materialen die in het stedelijk afval zijn beland. Metalen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Eigenlijk is het gewoon het recyclen van metalen maar door het Urban Mining te noemen ontstaat er een nieuwe bewustwording. Het delven van deze metalen als waardevolle secundaire producten is een belangrijke toekomstvisie omdat er momenteel teveel metalen verdwijnen in ons afval. Denk bijvoorbeeld aan het inzamelen en verwerken van de vele oude mobieltjes die zich nog ergens in onze huizen bevinden. Allemaal waardevolle metalen en andere materialen die anders zomaar verdwijnen.

Vergelijkbare productstromen:

 • bodemassen (IBA)
 • huisvuil-verbrandingsslakken
 • aluminium verbrandingsslakken
 • koper verbandingsslakken
 • metaalhoudend slib
 • staal verbrandingsslakken
 • roestvrijstaal verbrandingsslakken
 • metaal verbrandingsslakken
Onbewerkte Aluminium verbrandingsslakken

Producten

Ferriet bovenbandmagneten

Geschikt voor kleine tot grote laagdiktes en hebben geen besturingskast nodig. Zeer betrouwbaar en beschikbaar in veel bandbreedtes. Opstelling dwars of inline boven uw transportband.

Meer informatie

Neodymium bovenbandmagneten

Geschikt voor fijne fracties in kleine laagdiktes, scheiden ook zwakmagnetische delen. Geen besturingskast nodig. Opstelling dwars of inline boven transportband. Ook voor mobiele toepassing.

Meer informatie

Elektro bovenbandmagneten

Elektro bovenbandmagneten hebben een diep magneetveld en zijn daarom geschikt voor zeer grote laagdiktes. Een besturingskast is noodzakelijk. Opstelling dwars of inline met transportband.

Meer informatie

Inbouw-koprolmagneten

Koprolmagneten vangen ferro- en zwakmagnetische delen en voeren deze continu af. Geschikt voor inbouw in bestaande bandtransportsystemen in bijvoorbeeld bulkverlading of recyclingindustrie.

Meer informatie

EddyXpert - Eddy current scheiders

Allrounder; robuuste eddy current scheider. Veel combinaties mogelijk voor gewenste toepassing.

Meer informatie

EddyFines - Eddy current scheiders

Geavanceerde, robuuste eddy current scheider. Voor het scheiden van de kleinste non-ferrodeeltjes.

Meer informatie

Trommelmagneten Recycling

Voor het scheiden van magnetische en zwakmagnetische ferrodelen uit een materiaalstroom.

Meer informatie

Permanente trommelmagneten voor schroot

Toepassing: recyclen van schroot. Hoge capaciteit en diep magneetveld. Voor het scheiden van extra grote en scherpe ferrodelen.

Meer informatie

Elektro-trommelmagneten voor schroot

Toepassing: recyclen van schroot. Hoge capaciteit en zeer diep magneetveld. Voor het scheiden van extra grote en scherpe ferrodelen.

Meer informatie