De filters worden toegepast...
De filters worden toegepast...

Bovenbandmagneten

Toepassing

Een bovenbandmagneet is geschikt voor het verwijderen of scheiden van hoge volumes ijzer of staal en hangt boven een vlakke- of trogvormige transportband. Dit type magneet is zelfreinigend en scheidt continu (ferromagnetische) Fe-delen uit materiaalstromen. De ontijzeringsefficiëntie van bovenbandmagneten varieert van 70 tot 90%; dit is afhankelijk van magneetuitvoering, productstroom en plaatsing.

Automatisch zelfreinigende bovenband-magneetscheiders zijn toepasbaar voor zowel het terugwinnen (recyclen) van ferro-delen als het verwijderen/zuiveren van ongewenste ijzerdelen (ijzervervuiling).

Deze magneten zijn voornamelijk inzetbaar voor grovere fracties met delen groter dan 10 mm. Dankzij de robuuste en betrouwbare techniek vinden deze magneten hun toepassing in veel industrieën. Voor het in bedrijf stellen van een permanente bovenbandmagneet zijn alleen vier ophangpunten, voldoende ruimte en stroom voor aandrijving van de transportband nodig.

Elektromagnetische bovenbandmagneet in dwarsopstelling

Werking

Transportbandsnelheid

Om ferro- of ijzerdelen uit een materiaalstroom te kunnen verwijderen, dienen deze ongeveer tussen de 0,3 en 0,5 seconden in een magnetisch veld te verblijven, waar ze gemagnetiseerd worden. Voor het realiseren van een maximale scheiding is het belangrijk de grootte van het magneetblok (hoofdpool) en de bandsnelheid op elkaar af te stemmen.

Dat betekent dat met een smalle bovenbandmagneet de transportband eronder minder capaciteit (m/s) kan draaien dan met een bredere magneet op dezelfde ophanghoogte. De volgende formule geeft inzicht in de maximale transportbandsnelheid:

Maximale transportbandsnelheid (b) = magneetblokbreedte (a) / 0,3 (sec.)

Als voorbeeld is dit voor 2 Goudsmit bovenbanden omgerekend:

Type: ROP-F1-C

Magneetblokbreedte (a): 0,470 m

Magneet bovenband type 1

Resulteert in max. transportbandsnelheid van het materiaal (b): 1,6 m/s

Type: ROP-F3-C

Magneetblokbreedte (a): 0,615 m

 Magneet bovenband type 3

Resulteert in max. transportbandsnelheid van het materiaal (b): 2,0 m/s

Bovenstaande formule is een vuistregel en biedt geen garantie voor een perfecte scheiding. Een langere verblijftijd in het magneetveld werkt altijd positiever voor de scheidingsgraad. Wanneer er lange of grote ferrodelen in de productstroom zitten of als de transportbandsnelheid niet lager kan zijn dan 3 m/s, dan raden we een type in lijn-magneet aan.

Magneettype

Bovenbandmagneten zijn in drie hoofdtypes in te delen. Er zijn verschillende materialen en uitvoeringen die als geschikt magneetsysteem kunnen dienen. Elk type heeft zijn voor- en nadelen en daarmee zijn specifieke toepassing:

Specificatie

Ferriet

Neodymium

Elektro

Max. opstellingshoogte [mm]*

230 - 450

300 - 350

360 - 600

Magneetveld

Permanent

Permanent

Schakelbaar

Aantal magneetpolen bij hoofdpool

3

2

3

Ferro- (ijzer)scheiding

Ja

Ja

Ja

Zwakmagnetisch en RVS scheiding

Nee

Ja

Nee

Compacte bouwvorm

Nee

Ja

Nee

Lichtgewicht

Nee

Ja

Nee

Prijs

$

$$

$$$

 

 

 

 

*) afhankelijk van gekozen uitvoering; prijsgunstige types hebben een lagere maximale opstellingshoogte.

Plaatsing

De afstand tussen een magneet en de transportband dient zo klein mogelijk te zijn; de magnetische kracht neemt namelijk exponentieel af in relatie tot de afstand. Maar er is wel een minimale afstand nodig zodat de rubber meenemers alle aangetrokken ferrodelen veilig uit de materiaalstroom verwijderen.

Er zijn twee methodes voor gebruik/plaatsing van bovenbandmagneten: dwars of in lijn. Goudsmit heeft voor beide opstellingsmogelijkheden een specifieke, optimale magneetconfiguratie.

Dwars ('Cross')

In de praktijk komt de dwars-plaatsing het meeste voor omdat dit in een bestaande lijn makkelijker te plaatsen is. Bijkomend voordeel is een ferro-afvoer naar de zijkant, wat logistiek gezien makkelijker te verwerken is.

In lijn ('Inline')

Als u de mogelijkheid hebt om uw bovenband in lijn van de transportband te plaatsen heeft dit altijd de voorkeur. Voordeel hiervan is dat het getransporteerde materiaal aan het einde van de band (koprol) ‘open breekt’ en dus een aantal milliseconden vrij ligt. Hierdoor kan de magneet het ferrometaal makkelijk uit de productstroom trekken.

Bovenband dwars en in lijn gemonteerd

Niet-magnetische zone

Let op: bij plaatsing van de magneet dient de constructie zoals frame, loop- en keerrollen onder de magneet van niet-magnetisch materiaal te zijn. Stalen delen worden namelijk gemagnetiseerd en zullen de scheiding van de bovenbandmagneet negatief beïnvloeden. Als vuistregel hanteert Goudsmit: houd 1/3 van de magneetbreedte (hieronder weergegeven als 'a'), rondom vrij van magnetiseerbaar materiaal. Voor het gebied onder de magneet geldt een niet-magnetische zone van twee keer de hoogte van het magneetblok ('b'). Belangrijk is om alle materialen in dit gebied uit te voeren in bijvoorbeeld RVS of kunststof.

Kijkrichting

In lijn-montage

Dwars-montage

Vooraanzicht

Bovenband in lijn gemonteerd

Bovenband dwars gemonteerd

Zijaanzicht

Bovenband in lijn gemonteerd

Bovenband dwars gemonteerd

 

 

Scheiden deeltjes
Max. opstellingshoogte

Producten

Ferriet bovenbandmagneten

Geschikt voor kleine tot grote laagdiktes en hebben geen besturingskast nodig. Zeer betrouwbaar en beschikbaar in veel bandbreedtes. Opstelling dwars of inline boven uw transportband.

Meer informatie

Neodymium bovenbandmagneten

Geschikt voor fijne fracties in kleine laagdiktes, scheiden ook zwakmagnetische delen. Geen besturingskast nodig. Opstelling dwars of inline boven transportband. Ook voor mobiele toepassing.

Meer informatie

Elektro bovenbandmagneten

Elektro bovenbandmagneten hebben een diep magneetveld en zijn daarom geschikt voor zeer grote laagdiktes. Een besturingskast is noodzakelijk. Opstelling dwars of inline met transportband.

Meer informatie