Filtry są stosowane...

Krótki opis

Skaner do pomiaru przenikalności elektromagnetycznej pozwala na określenie dokładnych właściwości magnetycznych i porównanie ich z wymaganymi specyfikacjami.

Przeczytaj więcej

Charakterystyka

  • Dostęp do wartości Br, HcJ, HcB i BHmaks. materiału
  • Stosunek gęstości strumienia do siły pola
  • Generowanie krzywej histerezy lub BH
Zapytanie techniczne
Skaner do pomiaru przenikalności elektromagnetycznej 1

Szczegółowy opis produktu

Skaner do pomiaru przenikalności elektromagnetycznej służy do weryfikowania czy materiały magnetyczne odpowiadają wymaganym specyfikacjom magnetycznym. Korzystamy z tych danych do generowania krzywej histerezy, z której możemy wyprowadzić wiele informacji o właściwościach magnetycznych materiału. Krzywa histerezy obrazuje relację między gęstością indukowanego strumienia magnetycznego (B) i siłą pola magnetycznego (H). Krzywa histerezy jest często określana mianem krzywej BH.

Krzywa jest generowana w wyniku pomiaru strumienia magnetycznego magnesu podczas jednoczesnej zmiany siły pola magnetycznego. Po wygenerowaniu krzywej histerezy można odczytać właściwości magnetyczne Br, HcJ, HcB i BHmaks.