Filtry są stosowane...

Krótki opis

W idealnej sytuacji granica przebiega dokładnie między biegunem północnym i południowym oraz prostopadle do osi północ-południe. Trójwymiarowy miernik linii pola mierzy rzeczywiste odchylenie kątowe.

Przeczytaj więcej

Charakterystyka

  • Pomiar kierunku polaryzacji na osi X, Y i Z
  • Obliczanie odchylenia kątowego
Zapytanie techniczne
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa

Szczegółowy opis produktu

W trójwymiarowym mierniku linii pola zastosowana jest cewka Helmholtza, która pozwala na pomiar polaryzacji magnesu w trzech wymiarach. Oprogramowanie zbiera wszystkie dane i oblicza moment magnetyczny dla osi X, Y i Z (kierunek polaryzacji). Następnie określane jest odchylenie względem zdefiniowanych wstępnie specyfikacji. Wyniki wszystkich pomiarów mogą zostać udokumentowane w raporcie.

W porozumieniu z klientem pozwala nam to dostarczać magnesy, które odznaczają się umownym maksymalnym odchyleniem kątowym. Dzięki temu na przykład czujnik nie reaguje zbyt wcześnie ani przede wszystkim zbyt późno. Dlatego też dokładność rozdziału bieguna północnego i południowego ma znaczenie.