De filters worden toegepast...

Brainport industries

Goudsmit Magnetics is in 2015 toegetreden tot Brainport Industries. Brainport brengt toeleveranciers samen zodat zij ervaring en kennis kunnen delen waar de totale high tech supply keten haar voordelen mee doet. Hiermee versterken hightech toeleveranciers hun positie en beschikken zij over alle middelen en kennis die nodig zijn om hoogwaardige producten te maken en kwaliteit te waarborgen.

Goudsmit voldoet op alle punten aan de selectiecriteria die Brainport stelt. Het bedrijf is leverancier van permanente magneten voor onder andere de automobiel-, elektronica- en medische industrie. De ‘Open Supply Chain’ die Brainport biedt, geeft het bedrijf de mogelijkheid als toeleverancier in een veel eerder stadium – en tot een veel later stadium – betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onder meer machines voor OEM’ers. De bundeling van krachten op gebied van resources, kennis en ontwikkeling resulteert in innovatieve producten op gebied van High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design en biedt toeleveranciers zoals Goudsmit onder meer toegang tot buitenlandse markten.

Ook voor de behoefte aan kennisontwikkeling op het gebied van ketenbesturing en –optimalisatie biedt Brainport uitkomst. De competenties van de deelnemende bedrijven worden regelmatig getoetst.

www.brainportindustries.com

Brainport industries lid