De filters worden toegepast...

VDA6.3

De VDA6.3-norm, die samen met een reeks andere VDA6-normen is ontwikkeld door de Duitse auto-industrie, richt zich op leveranciers voor de Duitse bouwindustrie. De norm is in 2010 opnieuw geëvalueerd en afgestemd op wijzigingen in de ISO/TS16949:2009-richtlijnen. Daarbij zijn er klantspecifieke vereisten voor de auto-industrie in opgenomen. Goudsmit beschikt sinds 2015 over de kennis en vaardigheden om, in overeenstemming met de VDA6.3-norm, zelf audits uit te voeren.

VDA6.3 gaat verder dan de procesgeoriënteerde benadering van interne audits en biedt aanvullende tools. Zo kunnen we er bijvoorbeeld onze standaardbenadering voor interne audits mee toepassen op alle afdelingen en divisies, zodat we de resultaten met elkaar kunnen vergelijken. De herziene methodologie verplicht ons ook om tijdens het voorbereiden van een project de potentiële risico's te definiëren en ons tijdens de audit zelf extra op die risico's te richten. Dit zorgt ervoor dat in de rapporten die we produceren, perfect wordt beschreven wat de sterke en zwakke punten van het gecontroleerde proces zijn en dat we op basis van die rapporten verbeterplannen kunnen opstellen.

VDA logo
VDA.3 automotive industrie