De filters worden toegepast...

Certificering & Lidmaatschap


Certificaat NEN-EN-ISO 9001

Deze door Goudsmit behaalde internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie:

  1. moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en
  2. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem, alsmede de borging van het voldoen aan              eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.   

Certificaat Systems NL (pdf)  

Certificaat Supplies NL (pdf)

ISO 9001

Certificaat IATF 16949

Het door Goudsmit Magnetic Supplies behaalde IATF 16949 automotive kwaliteitscertificaat, tezamen met geavanceerde meetapparatuur, zorgt ervoor dat magneten op alle fronten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Samen met ISO 9001 stelt IATF 16949 de kwaliteitseisen voor ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en serviceverlening van automotive-gerelateerde producten (Tier 1). Als extra zijn er klantgerelateerde eisen die door individueel ingeschreven motorvoertuigfabrikanten vastgesteld kunnen worden. IATF 16949 is ontwikkeld door de International Automotive Task Force (IATF), in samenwerking met de International Organization for Standardization (ISO). De IATF bestaat uit een internationale groep van grote motorvoertuigfabrikanten. Het certificaat wordt voor drie jaar toegekend.

Certificaat IATF 16949 (pdf)

ISO/TS 16949 certificaat

Certificaat AS9100

Met het behalen van de AS9100 certificering is Goudsmit als één van de weinigen in Europa gekwalificeerd als toeleverancier voor de Aerospace industrie. De permanente magneten en hoogwaardige magneetsystemen vinden in de Aerospace onder meer toepassing in sensoren, actuatoren en elektrische aandrijvingen. De laatste groep vervangt steeds vaker de traditionele brandstofmotoren  en ook in de luchtvaartindustrie is dat een sterk toenemende markt. Goudsmit speelt in op deze ontwikkelingen en onderscheidt zich met name op het gebied van magneetmetingen, kwaliteitscontrole en productontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat magneten op alle fronten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen.

Certificaat AS9100D (pdf)

Certificaat Goudsmit UK (pdf)

AS9100

Certificaat ATEX

ATEX magneten voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX richtlijn (ATEX: ATmospheres EXplosibles) is een geharmoniseerde Europese wetgeving ter voorkoming van gas- en stofexplosies. Een extern gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (ATEX Production Quality Assurance Notification) is een vereiste voor fabrikanten van ATEX apparatuur. Goudsmit heeft als één van de weinigen in de magneetindustrie deze certificering in huis.

Lees meer over ATEX

ATEX certificaat

Certificaat VDA6.3

Goudsmit beschikt over medewerkers die gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van interne proces-audits volgens VDA6.3: een norm, ontwikkeld door de Duitse auto-industrie.

VDA6.3 Certificaat M. Driesen (pdf)

Lees meer over VDA6.3

VDA logo

Lascertificaat HDN / PED

HDN staat voor ‘Hygiënisch Design Netwerk’ en is een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, variërend van leveranciers van componenten en system integrators tot voedingsmiddelenproducenten. Goudsmit is lid van de HDN, net als sommige van onze leveranciers en grote klanten in de voedingsmiddelensector.

Het doel van HDN is om problemen met betrekking tot de productie van voedingsmiddelen aan het einde van de productielijn te voorkomen. De betrokken bedrijven realiseren zich dat dit alleen te bereiken is wanneer de hele supply keten erbij betrokken wordt. De HDN methode biedt een uniforme uitleg van eisen en standaarden, met een praktische benadering met betrekking tot het invullen van de eisen. De kwaliteit is gegarandeerd door een certificeringssysteem voor ontwerpers, engineers, lassers en inspecteurs.

Sinds februari 2017 zijn onze hygiënische lassers HDN / PED gecertificeerd. De lassers hebben hiervoor een theorie- en een praktijktest afgelegd, waarbij alle lassen de Röntgen (X-Ray) tests voor de Europese Drukvaten Richtlijn (PED) moesten doorstaan. Zij mogen met hun HDN certificering hygiënische systemen lassen en hebben ook een certificaat wat hen toestaat druksystemen te lassen.

www.hdn4food.com

HDN logo

REACH RoHs Compliance

Goudsmit Magnetics levert wereldwijd magneten, magneetassemblies en magneetsystemen die voldoen aan RoHs en Reach.

REACH (EC) No 1907/2007

EU regelgeving voor chemische stoffen REACH (EG) Nr. 1907/2007. Reach is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Toelating van Chemische stoffen met als doel het beheersen van de risico's hiervan.

RoHs-3 Directive 2011/65/EU - gewijzigd door (EU)2015/863

EU regelgeving voor beperking van gevaarlijke stoffen RoHs (EG) Nr. 2011/65/EU. De RoHs (Restriction of Hazardous Substances) is een Europese richtlijn met als doel het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

Reach RoHs Compliance

Lidmaatschap EHEDG - Hygiënisch ontwerpen

Goudsmit Magnetic Systems is de eerste magneetleverancier, die lid is van EHEDG. De European Hygienic Engineering & Design Group is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedselindustrie, onderzoeksinstituten en de volksgezondheid-autoriteiten en werd in 1989 opgericht met het belangrijkste doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en chemicaliën.

Lees meer over EHEDG

EHEDG certificaat

Lidmaatschap Brainport industries

Sinds 4 juni 2015 is Goudsmit Magnetic Supplies toegetreden tot Brainport Industries: een uniek high tech ecosysteem in Nederland met high tech toeleveranciers. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Lees meer over Brainport

brainport industries

Lidmaatschap NAG AERO

Goudsmit is in 2017 toegetreden tot de NAG; dit is de brancheorganisatie voor de in Nederland gevestigde nationale en internationale organisaties die actief zijn in de Aerospace & Airport Development. Zij worden ondersteund door middel van de ontwikkeling van expertise, aanbevelingen, toegang tot de nationale en internationale markt en een uitgebreid netwerk.

NAG leden zijn actief in aircraft maintenance, aircraft manufacturing, airport development & infrastructuur en alle gerelateerde services. De missie van de NAG luidt: een continue optimalisatie van de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Voor meer info: www.nag.aero

NAG AERO