Filtry są stosowane...

Brainport Industries

Firma Goudsmit Magnetic dołączyła do Brainport Industries w 2015 roku. Brainport to organizacja dostawców, którzy współpracują w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń z korzyścią dla całego, uwzględniającego najnowsze zdobycze techniki, łańcucha dostaw. Wzmacnia to pozycję nowoczesnych dostawców i oddaje do ich dyspozycji wszystkie zasoby i wiedzę, których potrzebują w celu wytwarzania wysokiej jakości produktów i zapewnienia jakości.

Firma Goudsmit spełnia wszystkie wymogi i kryteria doboru członków Brainport. Nasza firma jest dostawcą magnesów trwałych dla — między innymi — przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i medycznego. Stworzony przez Brainport otwarty łańcuch dostaw daje firmie Goudsmit szansę zaangażowania się w rozwój maszyn dla (nie tylko) producentów OEM — zarówno na dużo wcześniejszym etapie jaki i przez dużo dłuższy okres procesu rozwojowego. Łącząc zasoby, wiedzę i rozwój z innymi podmiotami otrzymujemy innowacyjne produkty (w obszarach nowoczesnych systemów i materiałów, żywności, motoryzacji, technologii codziennego użytku) i projekty oraz oferuje dostawcom takim jak Goudsmit dodatkową przewagę — na przykład dostęp do zagranicznych rynków.

Brainport jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na rozwój wiedzy w obszarze zarządzania i optymalizacji łańcucha. Kompetencje firm członkowskich są regularnie weryfikowane.

www.brainportindustries.com

Brainport Industries