Filtry są stosowane...

Centrum wiedzy i centrum badawcze

Dla firmy Goudsmit niezawodność ma fundamentalne znaczenie; charakterystyka naszych systemów magnetycznych jest zgodna ze specyfikacjami. Rozwijamy i sprzedajemy systemy magnetyczne od 1959 r., dlatego mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, z których możemy czerpać. Aby zagwarantować dopełnienie specyfikacji i gwarancji kierujemy się krótkim mottem: „nic nie wiemy, dopóki nie dokonamy pomiaru”. Wśród wielu sposobów, w jakie gromadzimy dane, można wyróżnić następujące:


Pomiary magnetyzmu na magnesach prostych


Poniżej przedstawiamy kilka przykładów urządzeń pomiarowych, których używamy do gromadzenia wszystkich danych, które są istotne dla nas i dla naszych klientów. W wyniku tego mamy bardziej dokładny i szybszy wgląd w charakterystykę i zachowanie produktu w określonych warunkach lub danym zespole.

 

 

Maszyna do trójwymiarowego pomiaru koordynacyjnego

Goudsmit — trójwymiarowy pomiar magnesu

Za pomocą maszyny do trójwymiarowego pomiaru koordynacyjnego (CMM) wykonujemy trójwymiarowe pomiary magnesów i materiałów niemagnetycznych, wykorzystując przy tym czujnik przeszukujący.

 

Stół do magnesowania

Stół do magnesowania

Jednostka do magnesowania pozwala nam magnesować nienamagnesowane magnesy do pełnego wysycenia. Niemniej jednak istnieje tutaj ograniczenie związane z maksymalnymi wymiarami naszych cewek i oczekiwanym kształtem pola magnetycznego.

Ręczny analizator fluorescencji rentgenowskiej

Urządzenie to kontroli detali

Nieinwazyjna analiza materiału z użyciem technologii rentgenowskiej.

Przyrząd do kontroli szorstkości

Przyrząd do kontroli szorstkości

Służący do weryfikacji czy magnesy/zespoły spełniają wymogi odnośnie do szorstkości.

 

Inne urządzenia pomiarowe

 • ręczne i w pełni automatyczne maszyny CMM;
 • mierniki grubości warstwy i twardości;
 • pomiary gwintu śruby;
 • projekcja obrazu cienia i mikroskopy dla celów kontroli optycznej;
 • spektrometry masowe do weryfikacji składu.
 

Powrót do początku

 


 

Centrum badawcze — recykling / przenoszenie i obsługa / separacja

Czym jest centrum badawcze?

Miejscem wyszukiwania najlepszego rozwiązania dla problemów naszych klientów: W unowocześnionym centrum badawczym testujemy zarówno nasze produkty, jak i produkty naszych klientów, aby określić, który system będzie najlepiej do nich pasował. Z przyjemnością współpracujemy z naszymi klientami w celu rozwijania zindywidualizowanych systemów magnetycznych.

Miejscem optymalizacji naszego portfolio produktów: Wyniki wszystkich testów prowadzonych w centrum badawczym są wprowadzane do bazy danych, w której na chwilę obecną znajdują się gromadzone przez wiele lat, cenne i pochodzące z praktycznych testów informacje. Baza danych rozrasta się codziennie i służy jako istotne źródło dla optymalizacji produktów w ramach naszych systemów magnetycznych. Ta wiedza pozwala nam na bardziej precyzyjny rozwój niezbędnych rozwiązań i jeszcze lepie ukierunkowaną pomoc naszym klientom.

 

Które grupy produktów są badane?

Recykling

Z myślą o przemyśle recyklingu w naszym centrum badawczym testujemy całą gamę maszyn do recyklingu. Znaleźć tam można, na przykład, nie tylko separatory wirowo-prądowe i podajniki wibracyjne, ale także wytrzymałe separatory magnetyczne i separatory magnetyczne bębnowe, bębny magnetyczne, transportery nadprzenośnikowe i ich kombinacje. Dlatego też mamy możliwość przetwarzania próbek masowych wszystkich materiałów — od zgrubnych do bardzo drobnych.
Centrum badawcze — recykling

 

Separacja

W centrum badawczym testujemy nasze wszystkie separatory magnetyczne pod kątem wydajności separacji, optymalizacji przepływu i zdatności do czyszczenia, jak również pod kątem trwałości użytkowej i łatwości użytkowania. Nasi klienci mogą przesłać nam próbkę — zweryfikujemy zawartość zanieczyszczeń żelazem, które się w niej znajdują i określimy, który separator magnetyczny będzie najlepszym rozwiązaniem.
Filtr SSFM w użyciu

 

Przenoszenie i obsługa / podnoszenie

W naszym centrum badawczym dysponujemy całym niezbędnym wyposażeniem do testowania naszych magnetycznych systemów przenoszenia i obsługi. Oznacza to możliwość przeprowadzania prób trwałości (trwałość użytkowa) i mierzenie siły wywieranej przez nasze magnesy do podnoszenia w różnorakich sytuacjach.

Jeżeli chodzi o szybkie i bezpieczne magnetyczne przenoszenie i obsługę / podnoszenie produktów należy uwzględnić wiele czynników. Aby nie pozostawić nic przypadkowi, w naszym centrum badawczym jesteśmy w stanie symulować wiele sytuacji, aby zapewnić, że rozwijane przez nas systemy magnetyczne są bezpieczne.

Chwytak magnetyczny do przenoszenia i obsługi blach
Magnetyczne podnoszenie wiązek rur

 

Systemy transportu

Nasze systemy transporterów magnetycznych są niemal zawsze wykonywane na zamówienie. Aby dla klienta opracować najbardziej optymalny system, w naszym centrum badawczym dysponujemy każdym dostępnym komponentem magnetycznym i transportowym, co pozwala nam na skonfigurowanie testowego zestawu. Dzięki temu z kolei jesteśmy w stanie symulować działanie magnetyczne systemu celem rozwinięcia najbardziej odpowiedniego systemu transportu dla produktu klienta.

Podajnik Timing Belt
Transporter płaski, niebieski

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego centrum badawczego i zweryfikowania wyników recyklingu własnego produktu!

Poproś o badanie

 

Powrót do początku

 


 

Obliczenia pola magnetycznego w trzech wymiarach

Podstawa wyboru odpowiedniego magnesu

Poza przeprowadzeniem odpowiednich pomiarów i testów, na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy oprogramowanie umożliwiające dokonywania obliczeń dotyczących magnesów przy wykorzystaniu 'metody elementów skończonych'. Zapewnia ona możliwość opracowania odpowiedniego magnesu w szybszy i lepszy sposób, zarówno w przypadku produktów nowych, jak i istniejących. Umożliwia to zaoszczędzenie cennego czasu podczas prac projektowych i zapewnia prawidłowe działanie produktu. Magnesy te są wykorzystywane w różnych urządzeniach, takich jak:

 • nawigacyjne jednostki sterowania;
 • telefony samochodowe;
 • przyciski sterowania urządzeniami domowymi, na przykład w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych;
 • specjalistyczne zastosowania technologiczne, na przykład w celu precyzyjnego określania pozycji napędów liniowych przy wysokiej prędkości;
 • systemy magnetyczne, takie jak chwytaki magnetyczne do przenoszenia blach metalowych, filtry magnetyczne wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz maszyny do recyklingu metali.

Wydajność działania magnesu może zostać zoptymalizowana dzięki przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń. Wysokie ceny materiałów magnetycznych, takich jak neodym sprawiają, że zapewnienie optymalizacji wykorzystania magnesów ma coraz większe znaczenie.
Umożliwia to naszej firmie precyzyjne określenie zachowania się magnesu w odniesieniu do następujących czynników:

 • głębokość pola magnetycznego;
 • maksymalne i minimalne wartości pola magnetycznego na określonej powierzchni;
 • maksymalna moc działania magnesu na inny przedmiot (ferromagnetyczny);
 • 'magnetyzm szczątkowy' występujący w przypadku włączania i wyłączania (dla magnesów wyłączanych);
 • separacja cząstek ze strumienia produktów (np. proszku lub czekolady).

Dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć efekty działania wielu czynników, które nie były wcześniej znane w ramach przeprowadzania symulacji, co umożliwia nam optymalizację oferowanych produktów.

Obliczenia pola magnetycznego w trzech wymiarach z zespoły

Wiedza to potęga

Po jasnym i precyzyjnym zdefiniowaniu problematyki klienta, nasi specjaliści rozpoczynają prace na podstawie uzgodnionego, szczegółowego planu działań. Wykorzystując oprogramowanie opracowane specjalnie w tym celu, określają oni, jaki magnes zapewni najbardziej odpowiednie działanie Państwa czujnika, napędu lub produktu. Ponadto, jesteśmy w stanie przeprowadzić symulację i opracować teoretyczne podstawy opracowywanego rozwiązania, na podstawie szczegółowych pomiarów magnetycznych. W połączeniu z czynnościami dotyczącymi kontroli jakości, pomiary te zapewniają Państwu otrzymanie produktu spełniającego wszystkie określone specyfikacje. Poza certyfikacją ISO 9001, firma Goudsmit posiada również certyfikacje ISO/TS 16949 i AS9100c, co oznacza, że nasze magnesy spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

magnesy w przemyśle lotniczym

Najwyższa wydajność w praktyce

Aby zapewnić funkcjonowanie magnesu na określonym dystansie należy zdawać sobie sprawę, że nie zależy to wyłącznie od gęstości strumienia. Parametry wydajnościowe magnesu są także uzależnione od innych czynników, takich jak:

 • sposób montażu magnesu (poziomo lub pionowo);
 • głębokość stali (przedmiotu ferromagnetycznego);
 • obecność materiałów magnetycznych w otoczeniu, które może mieć wpływ na pole magnetyczne;
 • odległość pomiędzy magnesem a przedmiotem ferromagnetycznym;
 • prędkość i lepkość strumienia produktu zawierającego cząstki, które mają być odseparowane.

 

Obliczenia magnetyczne stanowią osobną kategorię matematycznej metody elementów skończonych. Firma Goudsmit dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, wysoce wyspecjalizowanym personelem i wieloletnimi doświadczeniami. Dzięki temu mogą Państwo bez żadnych obaw powierzyć nam realizację wszelkich prac dotyczących projektowania magnesów i systemów magnetycznych.

Pobierz biała księga Optimization of magnetic systems through FEM (EN)

Obliczenia pola magnetycznego w trzech wymiarach

Poproś o obliczenie

 

W celu przedyskutowania dodatkowych możliwości zawsze służymy pomocą pod numerem telefonu (+48 61 307 25 25) lub adresem .

 

Powrót do początku