Filtry są stosowane...

Dyrektywa ATEX


Magnesy do zastosowań w otoczeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa ATEX (ATEX: ATmosphères EXplosibles) to zharmonizowana norma Europejska mająca na celu zapobieganie wybuchom gazu i pyłu. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (ATEX 95) obowiązuje producentów wyposażenia. Dyrektywa ATEX 1999/92/UE (ATEX 137) obowiązuje użytkowników i ma na celu ochronę pracowników potencjalnie zagrożonych atmosferami wybuchowymi.
Dyrektywy ATEX wprowadzają rozróżnienie między otoczeniami, w których występują gazy lub pyły. Firma Goudsmit produkuje wyłącznie wyposażenie nadające się do użytku w otoczeniu zagrożonym wybuchem pyłu.

Obszary zagrożone wybuchem są podzielone na różne kategorie, w zależności od częstotliwości występowania potencjalnego zagrożenia wybuchem. Wyposażenie nadające się do stosowania w strefach ATEX dzieli się na trzy kategorie: 1, 2 i 3. Są one powiązane z klasami ochronności: bardzo wysoka, wysoka i normalna.

 

Otoczenie niosące zagrożenie wybuchem

Klasa ochronności wyposażenia

Gaz (G)

Pył (D)

 

 

Strefa

Kategoria

Strefa

Kategoria

Częste do ciągłego

Bardzo wysoka; bezpieczne w wyjątkowych warunkach

0

1G

20

1D

Od czasu do czasu

Wysoka; bezpieczne w przypadku logicznie przewidywalnych awarii

1

2G (1G)

21

2D (1D)

Nieprawdopodobne, nieczęste, krótkookresowe

Normalna; bezpieczne dla normalnego działania

2

3G (1G, 2G)

22

3D (1D, 2D)


Magnesy i detektory metalu mogą być pomocne w zapobieganiu iskrzeniu mechanicznemu, skutkującemu wybuchami pyłu. Prosimy zapoznać się z artykułem „Zapobieganie wybuchom pyłu w przemyśle spożywczym”, rozdział 4. Przetwarzanie ciał stałych / Mielenie i szlifowanie (artykuł autorstwa Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. HSE — Health and Safety Executive) rządu brytyjskiego).

 

Środki zapobiegawcze wybuchom pyłu

Istnieje kilka środków zapobiegawczych, które należy przedsięwziąć, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pyłu:
  • zapobieganie iskrzeniu mechanicznemu i indukowaniu elektryczności statycznej;
  • monitorowanie temperatury i prędkości obrotowej maszyn;
  • przestrzeganie niskich koncentracji pyłu;
  • zapobieganie powstawaniu chmur i powłok pyłu;
  • wywoływanie bezwładności poprzez stosowanie sproszkowanych dodatków;
  • wywoływanie bezwładności poprzez stosowanie gazowych dodatków;
  • stosowanie automatycznych instalacji spryskiwaczy;
  • zapobieganie wytlewaniu i zapłonowi samoistnemu.

Iskrzeniu mechanicznemu można zapobiegać poprzez stosowanie do obróbki surowca sit, magnesów i detektorów metalu. Pomaga to w monitorowaniu materiałów i pozwala na usunięcie niepożądanych cząsteczek.

 

Systemy magnetyczne Goudsmit posiadają certyfikat ATEX

Systemy magnetyczne są często montowane w pomieszczeniach, w których może dość do wybuchów pyłu. Oznacza to, że sam system magnetyczny siłą rzeczy nie może być źródłem zapłonu.

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości (Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości Produkcji zgodnie z ATEX — ang. ATEX Production Quality Assurance Notification) jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX. Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada taki certyfikat.
Certyfikat Atex
Certyfikat IECEx
Dodatkowo dla urządzeń ATEX kategorii 1 lub 2 wymagane są certyfikaty zgodności produktów (certyfikaty ATEX). Firma Goudsmit Magnetics szczyci się certyfikacją swoich różnorodnych systemów i w związku z tym może dostarczać systemy magnetyczne do stosowania w strefach 20/21.

 

Odnośniki zewnętrzne