Filtry są stosowane...

Konstrukcja zapewniająca higienę — standard EHEDG

Czym jest EHEDG?

Goudsmit Magnetic Systems jest członkiem European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). EHEDG to konsorcjum producentów wyposażenia, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, instytutów badawczych i organów zdrowia publicznego utworzone w 1989 roku; najistotniejszym celem konsorcjum jest promowanie higieny w trakcie przetwarzania i pakowania żywności i produktów chemicznych.

Wypełnianie kryteriów, standardów i wytycznych opracowanych przez konsorcjum doprowadziło do poprawy w kwestii inżynierii higienicznej. Wypracowane metody badań określają, czy dane urządzenie rzeczywiście zostało poprawnie zaprojektowane.
W interesie poprawy inżynierii higienicznej EHEDG określiło kryteria oraz wypracowało standardy i wytyczne, do których należy się stosować. EHEDG aktywnie wspiera europejską legislację, która określa ramy dla obchodzenia się, przygotowywania, przetwarzania i pakowania żywności w sposób higieniczny i korzystając higienicznych maszyn w higienicznym otoczeniu.

Firma Goudsmit opracowuje swoje konstrukcje do obsługi żywność i produktów chemicznych zgodnie ze standardami EHEDG i jest pierwszym dostawcą magnesów, który stał się członkiem EHEDG.

Certyfikat EHEDG

Kluczowymi dla EHEDG kwestiami są:

  • zapobieganie rozwojowi skażeń (szkodliwych mikroorganizmów);
  • zdatność do czyszczenia i dezynfekcji;
  • zastosowanie materiałów;
  • wykończenie i geometria powierzchni;
  • badanie konstrukcji pod kątem czyszczenia, sterylizacji i odporności na rozwój mikroorganizmów.

Certyfikat EHEDG mogą uzyskać tylko te firmy, które spełniają określone standardy.

 

Dyrektywy i normy dla konstrukcji zapewniających higienę

Bezwzględnie wszystkie maszyny muszą spełniać wymogi Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Poza tym obowiązują dodatkowe normy, które konstrukcje zapewniające higienę muszą spełniać; wśród nich dwie poniższe są najistotniejsze:

  1. NEN-EN-ISO 14159: Wymagania higieniczne dla konstrukcji maszyn
  2. NEN-EN 1672-2: Maszyny do przetwarzania żywności — Koncepcje podstawowe — Część 2: Wymogi dotyczące higieny

 

Wymogi dla przetwarzania

Poza normami dla wyposażenia do produkcji/przetwarzania istnieją określone normy produkcyjne dla producentów żywności, na przykład:

  1. ISO 22000 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności — Wymogi dla każdego podmiotu w łańcuchu produkcji żywności)
  2. Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points — HACCP)
  3. Dobra praktyka produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice — GMP)

 

Filtry/separatory magnetyczne mogą odgrywać istotną rolę w zapobieganiu skażeniu (szkodliwe mikroorganizmy).