Filtry są stosowane...

Plan VAMIL

VAMIL to holenderski plan zwolnień podatkowych dla inwestycji przyjaznych środowisku. Zwolnienia w ramach planu VAMIL przekładają się na poprawę płynności i zmniejszenie odsetek. Pozwala to właścicielom przedsiębiorstwa na odraczanie płatności podatków od dochodów i podatków korporacyjnych poprzez samodzielne podejmowanie decyzji o odpisie określonych inwestycji sprzyjających środowisku naturalnemu. Plan ma zastosowanie dla inwestycji środowiskowych w postaci aktywów kapitałowych objętych listą środowiskową (inwestycje, które pozytywnie przyczyniają się ochronie środowiska naturalnego w Holandii), a odnoszących się do: wód, powietrza, gleby, odpadów, hałasu i energii.

Separatory magnetyczne do recyklingu produkowane przez firmę Goudsmit Group są objęte tym planem. Maszyny te nadają się do aplikacji takich jak: recykling drewna, gumy (opony samochodowe), tworzyw sztucznych i odpadów komunalnych. Więcej informacji dostępnych jest na stronach www.government.nl (EN) i english.rvo.nl (EN).