Filtry są stosowane...

VDA6.3

Standard VDA6.3, opracowany wraz z innymi standardami VDA6 przez podmioty niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, obowiązuje dostawców dla niemieckiego przemysłu wytwórczego. Standard został zrewidowany w 2010 roku i zharmonizowany ze zmianami w standardzie ISO/TS16949:2009. Harmonizacja objęła to także uwzględnienie wymagań klientów wobec przemysłu motoryzacyjnego. Od 2015 roku personel firmy Goudsmit posiada wiedzę i umiejętności do prowadzenia audytów zgodnie ze standardami VDA6.3.

Standard VDA6.3 znacznie wykracza poza zorientowane na proces podeście do audytów wewnętrznych i oferuje dodatkowe narzędzia. Na przykład: możemy jednocześnie stosować nasze standardowe podejście do audytów wewnętrznych we wszystkich działach i jednostkach organizacyjnych, aby móc porównywać wyniki. Zrewidowana metodologia nakłada na nas także obowiązek zdefiniowania potencjalnych zagrożeń w czasie przygotowania do projektu oraz konieczność poświęcenia większej uwagi tym zagrożeniom w czasie audytu. Gwarantuje to, że przygotowywane raporty dokładnie określają mocne i słabe strony kontrolowanego procesu oraz umożliwiają nam opracowanie planów usprawnień w oparciu o te raporty.

Logo VDA
Standard VDA.3 w przemyśle motoryzacyjnym