Filtry są stosowane...

Klauzula zrzeczenia się

© Copyright 2015. Goudsmit Magnetics Group B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona internetowa jest chroniona prawami autorskimi i jest przeznaczona do użytku naszego i naszych klientów. Kopiowanie witryny internetowej lub jakiegokolwiek tekstu, obrazów lub innych komponentów witryny w sposób inny niż pobieranie i przeglądanie na komputerze jest zabronione. Niniejsza witryna internetowa nie może być kopiowana w żaden sposób i nie może być transmitowana i/lub udostępniana w sieci bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Goudsmit Magnetics Group B.V.

Celem witryny jest przekazywanie informacji klientom firmy Goudsmit Magnetics Group B.V.
Firma Goudsmit Magnetics Group B.V. skompilowała zawartość niniejszej witryny z najwyższą możliwą starannością, ale nie może udzielić jakiejkolwiek gwarancji odnośnie do charakteru i treści podawanych informacji. Dlatego też firmy będące częścią Goudsmit Magnetics Group B.V. nie przyjmują odpowiedzialności za treść rzeczonych informacji lub konsekwencje ich wykorzystania.

Firma Goudsmit Magnetics Group B.V. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dostęp do informacji na niniejszej witrynie lub jakiejkolwiek witrynie, do której prowadzą łącza lub odnośniki.

Wszystkie obrazy zamieszczone na witrynie są własnością firmy Goudsmit Magnetics Group B.V., chyba że określono inaczej. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody firmy Goudsmit Magnetics Group B.V.

Rezerwujemy sobie prawo zmiany cen i/lub korekty błędów w dowolnym czasie.