Filtry są stosowane...

Certyfikacje i członkowstwo


Certyfikat NEN-EN-ISO 9001

Ta międzynarodowa norma (firma Goudsmit jest certyfikowana zgodnie z nią), która określa wymagania dla systemów zarządzania jakością w organizacjach, które:

  1. muszą dowieść, że są zdolne do konsekwentnego dostarczania produktów zgodny z wymaganiami klientów oraz wymogami odnośnych legislacji i regulacji; oraz
  2. podejmują starania w celu poprawy poziomu zadowolenia klientów poprzez efektywne użytkowanie systemu, w tym opracowanie procesów dla ciągłego doskonalenia systemów i zapewniania zgodności z wymaganiami klientów oraz wymogami odnośnych legislacji i regulacji.

Systemy certyfikacji (pdf)

Supplies Certyfikat ISO9001 (pdf)

ISO9100

Certyfikat IATF 16949

Certyfikat jakości w motoryzacji IATF 16949, który jest w posiadaniu Goudsmit Magnetic Supplies, wraz z zaawansowanym wyposażeniem pomiarowym stanowi dla naszych klientów gwarancję, że w każdym aspekcie nasze magnesy spełniają wymogi odnośnie do jakości i bezpieczeństwa. W połączeniu z ISO 9001, norma IATF 16949 określa standardy jakościowe dla projektowania, rozwoju, produkcji, montażu i serwisowania produktów dla branży motoryzacyjnej. Konkretne wymogi klientów także mogą być uwzględniane przez konkretnych afiliowanych producentów samochodów.

Standard IATF 16949 został stworzony przez International Automotive Task Force (IATF) we współpracy z International Organization for Standardization (ISO). IATF to międzynarodowa grupa największych producentów samochodów. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

Certyfikat (pdf)

ISO/TS 16949 certificaat

Certyfikat AS9100

Firma Goudsmit Magnetic Supplies uzyskała certyfikat AS9100, dzięki któremu została zakwalifikowana jako dostawca dla przemysłu lotniczego. Certyfikat obejmuje wszystkie wymogi standardu ISO9001, rozszerzone o wiele określonych wymagań, których spełnienie jest obowiązkowe dla wszystkich podwykonawców dla przemysłu lotniczego. Uzyskanie certyfikatu AS9100 to kolejny krok w rozwoju firmy Goudsmit jako dostawcy magnesów i wysokiej jakości systemów magnetycznych. Firma Goudsmit dostarcza dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego magnesy trwałe i systemy magnetyczne stosowane w czujnikach, urządzeniach uruchamiających i napędach liniowych. Magnesy są także nieodzowne w branżach: medycznej, zielonych technologii oraz przemyśle naftowo-gazowym. Pozycję lidera firma zajmuje przede wszystkim w obszarach pomiarów magnetycznych, kontroli jakości i rozwoju produkcji.

Certyfikat AS9100D (pdf)

Certyfikat Goudsmit UK (pdf)

AS9100

Certyfikat ATEX

Magnesy zgodne z ATEX do zastosowań w otoczeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa ATEX (ATEX: ATmosphères EXplosibles) to zharmonizowana norma Europejska mająca na celu zapobieganie wybuchom gazu i pyłu.

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości (Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości Produkcji zgodnie z ATEX — ang. ATEX Production Quality Assurance Notification) jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX. Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada taki certyfikat.

Dowiedz się więcej o ATEX

Certyfikat ATEX

Certyfikat VDA6.3

W firmie Goudsmit pracują ludzie szczycący się certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie audytów procesów wewnętrznych zgodnie ze standardem VDA6.3, opracowanym przez niemiecki przemysł motoryzacyjny.

Certyfikat VDA6.3 M. Driesen (pdf)

Dowiedz się więcej o VDA6.3

Logo VDA

HDN / PED certyfikat spawalniczy

HDN oznacza „Hygienic Design Network” [Sieć projektów higienicznych] i stanowi wspólnotę współpracujących ze sobą spółek z branży spożywczej, której zakres członków sięga od dostawców komponentów oraz integratorów systemów, aż po producentów żywności. Goudsmit jest członkiem HDN tak, jak nasi niektórzy dostawcy oraz duzi klienci z branży spożywczej.

Celem HDN jest zapobieganie powstawania problemów dotyczących produkcji produktów spożywczych na końcu linii produkcyjnej. Spółki zainteresowane zdają sobie sprawę z tego, że można to osiągnąć jedynie przy zaangażowaniu całego łańcucha dostaw. Metoda HDN zapewnia jednolitą interpretację norm i wymogów, wraz z praktycznym podejściem do spełniania stawianych wymagań. Jakość gwarantuje system certyfikacji projektantów, inżynierów, spawaczy oraz inspektorów.

Nasi higieniczni spawacze uzyskują certyfikaty HDN/PED od lutego 2017 roku. W celu otrzymania tego certyfikatu spawacze musieli zdać testy teoretyczne i praktyczne. Dla potrzeb Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych wszystkie spawy musiały zaliczyć testy promienia rentgenowskiego. Dzięki uzyskanej certyfikacji HDN mogą spawać systemy higieniczne. Ponadto posiadają certyfikat, który umożliwia im spawanie urządzeń ciśnieniowych.

www.hdn4food.com (po holendersku)

HDN logo

Zgodność z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHs

Firma Goudsmit Magnetics dostarcza do każdego zakątka świata magnesy, zespoły magnesów i systemy magnetyczne zgodne z dyrektywą RoHs i rozporządzeniem REACH.

REACH (EC) No 1907/2007

Rozporządzenie unijne REACH odnośnie do chemikaliów (WE) nr 1907/2007 REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady regulujące kwestie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu chemikaliami, którego celem jest kontrolowanie powiązanego z nimi ryzyka.

RoHs-3 Directive 2011/65/EU - amended by (EU)2015/863

Dyrektywa unijna ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych RoHs (WE) nr 2011/65/WE. RoHs (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa unijna, które celem jest ograniczenie wykorzystywania określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodność z Reach/RoHs

Członkowstwo w EHEDG — konstrukcja zapewniająca higienę

Firma Goudsmit Magnetic Systems jest pierwszym dostawcą magnesów, który stał się członkiem EHEDG. European Hygienic Engineering & Design Group to konsorcjum producentów wyposażenia, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, instytutów badawczych i organów zdrowia publicznego; najistotniejszym celem konsorcjum jest promowanie higieny w trakcie przetwarzania i pakowania żywności i produktów chemicznych.

Dowiedz się więcej o EHEDG

Logo członkowstwa w EHEDG

Członkowstwo w Brainport Industries

Firma Goudsmit Magnetic Supplies BV dołączyła do Brainport Industries 4 czerwca 2015 r.: jest to organizacja najnowocześniejszych dostawców z Holandii. Brainport Industries projektuje, rozwija i wytwarza wiodące, zaawansowane, precyzyjne i inteligentne wyposażenie uwzględniające najnowsze zdobycze techniki.

Dowiedz się więcej o Brainport

Brainport Industries

Przystąpienie do organizacji NAG

W roku 2017 Goudsmit również przyłączył się do NAG, zrzeszenia branżowego holenderskiego sektora rozwoju technologii w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz lotnisk. Członkowie uzyskują wsparcie poprzez rozwój wiedzy eksperckiej, udzielane poparcie, dostęp do rynków krajowych i międzynarodowych, jak również dzięki rozległej sieci.

Członkowie NAG aktywnie działają na polu konserwacji i produkcji statków powietrznych oraz rozwoju lotnisk & infrastruktury i usług powiązanych. Misją NAG jest: stała optymalizacja zdolności holenderskiego przemysłu lotniczego i kosmicznego tak, aby mógł rywalizować na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji: www.nag.aero

nag aero