Filtry są stosowane...

Kontrola magnesów w miejscu instalacji

 

Dlaczego przeprowadzamy kontrolę magnesów?

W szczególności w przemyśle spożywczym, przeprowadzanie pomiarów dotyczących magnesów i/lub ich walidacja lub kontrola stanowią obowiązujący wymóg. Dlaczego?

 1. W celu zapewnienia wymaganej jakości produktu gotowego.
 2. W celu zapewnienia zgodności z normą HACCP, stanowiącą międzynarodowy standard obowiązujący w przemyśle spożywczym.
 3. W celu przeprowadzania aktualizacji dla zapewnienia wykorzystania najnowszych, wciąż doskonalonych rozwiązań technicznych, zapewniających optymalną separację/filtrowanie zanieczyszczeń metalowych.

 

Czy magnes traci swoją siłę w miarę upływu czasu?

Z zasady ogólnej, magnesy stałe zachowują swoją siłę przez cały okres ich eksploatacji, istnieje jednak kilka czynników, które mogą spowodować trwałe pogorszenie siły magnesu:

 • Wysoka temperatura: Wrażliwość na ten czynnik zależy od jakości magnesu; niektóre rodzaje magnesów neodymowych zaczynają tracić swoją siłę już, kiedy temperatura przekracza 60 °C. Siła magnesu spada do zera, kiedy osiągnięta zostanie temperatura Curie. Maksymalna temperatura, do której siła magnesu jest gwarantowana zostaje zawsze określona w specyfikacji naszych produktów. Ferryt stanowi jedyny materiał, który traci swoją siłę również w niskiej temperaturze (poniżej 40 °C).
 • Uderzenie: Mocne uderzenie może spowodować uszkodzenie konstrukcji magnesu i kierunku spinu magnetycznego.
 • Kontakt z zewnętrznymi polami magnetycznymi.
 • Korozja: Magnes może ulec korozji w przypadku uszkodzenia samego magnesu lub jego powłoki, a także, jeśli będzie narażony na bezpośrednie działanie wilgotnego powietrza. Z tego względu, magnesy są często wbudowane i/lub wyposażone w osłonę zabezpieczającą.

Ponadto, w razie przeciążenia elektromagnesy ulegają przegrzaniu, które może być przyczyną korozji zwojów. To także może być przyczyną zmniejszenia siły magnetycznej.

 

Czego mogą państwo oczekiwać?

Corocznie przeprowadzamy kontrolę magnesów zainstalowanych w Państwa linii produkcyjnej. Poza przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów i kontroli siły pola magnetycznego, opracowujemy również zalecenia dotyczące możliwości udoskonalenia Państwa procesu. Wyniki pomiarów zostają udokumentowane w postaci certyfikatu kontroli, który może zostać wykorzystany podczas audytów.

  pręty magnetyczne w żywności

   

  W jaki sposób przeprowadzane są pomiary?

  Nasi technicy doskonale znają optymalne sposoby oraz miejsca przeprowadzania pomiarów i wykonują pomiary w miejscu instalacji przy użyciu odpowiednio skalibrowanego gausomierza. W każdym przypadku starają się w największym możliwym stopniu uniknąć konieczności zatrzymania Państwa procesów produkcyjnych i przeprowadzają dokładną analizę zainstalowanych systemów magnetycznych. W przypadku magnesów Goudsmit przeprowadzamy następnie porównanie wyników pomiarów z wartościami początkowymi. W przypadku magnesów innych producentów, przeprowadzamy porównanie zmierzonej wartości siły magnetycznej z danymi dotyczącymi oddzielaczy magnetycznych podobnego rodzaju.

   

  Jakie informacje są zamieszczone w certyfikacie kontroli?

  Certyfikat kontroli zawiera opis oraz miejsce instalacji oddzielacza magnetycznego, którego dotyczą wykonane pomiary. Gęstość strumienia jest określona jako wartość zmierzona, wartość początkowa oraz wartość minimalna. Minimalna wartość gęstości strumienia ma bardzo istotne znaczenie. Jest to spowodowane faktem, że wydajność działania Państwa systemu zależy przecież nie od wartości maksymalnej, ale minimalnej. Dane są porównywane z wynikami pomiarów przeprowadzanych w przeszłości.

  Ponadto przekazujemy Państwu raport zawierający nasze zalecenia dotyczące możliwości optymalizacji Państwa procesu. Raport ten zawiera naszą analizę dotyczącą następujących aspektów:

  • Czy magnes jest umieszczony w odpowiednim (czyli zapewniającym najwyższą wydajność) miejscu linii produkcyjnej?
  • Czy magnes spełnia wymogi obowiązujących standardów (przede wszystkim w odniesieniu do minimalnej gęstości strumienia)?
  • W jakim stanie znajduje się system magnetyczny?
  • Czy widoczne są jakiekolwiek ślady zużycia?
  • Czy występuje ryzyko zakłócenia przepływu produktu lub uszkodzenia urządzeń?
  • Czy magnes jest w bezpieczny sposób dostępny do czyszczenia?
  • Czy współczynnik odżelaziania (czyli separacji żelaza) jest optymalny?
  • Czy siła magnesu jest wystarczająca?
  • Czy magnes jest czyszczony prawidłowo i wystarczająco często?

  Udzielenie odpowiedzi na te pytania dotyczące kwestii praktycznych zapewnia możliwość określenia bieżącej jakości zarówno produktu, jak i procesu produkcyjnego, umożliwiając Państwu jego doskonalenie.

  Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą Państwo ustalić termin spotkania? Aby zamówić przeprowadzenie kontroli magnesów, należy skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

  Zapraszamy również do skontaktowania się z naszą firmą telefonicznie (+48 (0)61 307 25 25) lub za pośrednictwem poczty e-mail (), aby omówić wszystkie dostępne opcje.

  badanie magnetyczne