Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Deskové magnety

Použití

Deskové magnety nebo magnetické desky jsou cenově dostupné odolné magnety. Jsou vhodné k filtrování kovových částic z volně padajících toků produktů nebo produktů na dopravníkovém pásu s relativně malým znečištěním železem.

Permanentní magnetické desky mohou být snadno integrovány do stávajících instalací. Pokud se deskové magnety takto používají, slouží k ochraně zpracovatelských strojů spolehlivým a hospodárným způsobem, což zabraňuje přerušení výrobních procesů. Účinnost deskových magnetů je ohledně odželezení různá v rozsahu 70 až 90 %. Pokud je požadován ještě čistší produkt, sériově lze nainstalovat několik magnetů nebo magnetických systémů.

Konstrukce

Deskové magnety přitahují železné částice z velké vzdálenosti. Obecně platí, že čím blíže se magnetická deska k produktu, tím účinnější bude separace železa. Společnost Goudsmit vyrábí deskové magnety pro montáž nad výrobní linky, jejichž hluboké pole pro zachycování umožňuje průnik magnetického toku hlouběji do výrobku.

Magnetické desky pro aplikace, ve kterých produkt protéká přes magnet (typ B), jsou navrženy s nejsilnějším možným magnetickým polem na pólech, spíše než s hluboko pronikajícím vedením toku. Hrana zabraňuje tomu, aby byly zachycené železné částice znovu odneseny tokem produktu.

Počítačový návrh hloubky upevňovacího pole (index síly)

Deskový magnet má hluboko pronikající pole, což znamená: přitahuje železné částice z velké vzdálenosti. Síla přitažlivosti není závislá na hmotnosti, ale spíše na tvaru železných částic. Nejlépe se zachytávají částice plochého tvaru, potom tyčového tvaru a naposledy krychle. Kulový tvar se zachycuje nejobtížněji.

Specifická síla pole vyžadovaná k zachycení konkrétního tvaru může být vyjádřena jako 'specifický index síly'. Protože známe index síly konkrétního magnetu, můžeme předpokládat, zda bude či nebude částice zachycena. Společnost Goudsmit používá k tomuto výpočtu počítačovou aplikaci s konečnými prvky.

Produkty

Feritové deskové magnety

Cenově dostupné. Závěsné umístění nebo instalace na vedení s volným pádem. Často se používají v recyklaci nebo k ochraně drtičů. Nevhodný pro potravinářství.

Více informací

Neodymové deskové magnety (Neoflux®)

Silné a kompaktní. Pro suché a mokré použití; také vhodné pro potravinářství.

Více informací