Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Břemenové magnety

O magnetickém zvedání

Břemenové magnety slouží k přesouvání a umisťování feromagnetických (často ocelových) obrobků s různými tvary a délkami, a to rychle a bez poškození. S břemenovými magnety ušetříte drahocenný skladovací prostor a čas. Často jsou bezpečnou alternativou k popruhům, řetězům nebo svorkám.

Poznαmka: Pokud chcete zvedat ocelové předměty, nemůžete si jednoduše vybrat magnet na základě hmotnosti předmětu. Z hlediska bezpečnosti doporučujeme také pečlivě zohlednit zvedaný předmět a bezpečnost pracovního prostředí.

Faktory ovlivňující kapacitu zvedání

Kapacity zvedání uvedené na tomto webu předpokládají, že budete zvedat čistý plochý ocelový plech, který je dostatečně silný na to, aby vzájemně reagoval s plným magnetickým tokem. U předmětu, který nesplňuje tyto požadavky, bude kapacita zvedání nižší.

manuálně ovládaný břemenový magnet

Následující faktory mají vliv na kapacitu zvedání:

 1. Stav povrchu/vzduchovou mezeru

  Magnetické silové čáry procházejí železem, ale ne vzduchem. Proto vše, co vytváří prostor nebo vzduchovou mezeru mezi magnetem a zvedaným předmětem (např. nečistoty, papír, vlhkost, otřepy, rez nebo lak), bude mít negativní vliv na kapacitu zvedání magnetu.

 2. Zvedaný materiál

  Ocel s vysokým obsahem uhlíku, např. St37, je skoro tak dobrým vodičem jako železo. Slitiny však obsahují nemagnetické materiály, které mají negativní vliv na magnetickou vodivost. Například AISI304 je stejně špatným vodičem silových čar jako vzduch.
  Tepelné úpravy, které ovlivňují strukturu oceli, mohou také snížit kapacitu zvedání. Čím tvrdší typ oceli je, tím slabší je kapacita zvedání. Kalená ocel také často zadržuje určitý zbytkový magnetismus.

  Níže uvedená tabulka ukazuje zdvižnou sílu různých materiálů:

  Materiál Zdvižná síla [%]
  St37 (0,1-0,3 % C) 100
  Neslitinová ocel (0,4-0,5 % C) 90
  Litá ocel 90
  Slitina oceli F-522 80-90
  AISI430 (magnetická nerezová ocel) 50
  Litina 45-60
  F-522 temperovaná (60 HRC) 40-50
  AISI304 (nerezová ocel/nikl) 0-10
  Mosaz, hliník, měď atd. 0
 3. Tloušťka zvedaného břemena

  Čím vyšší je počet silových čar, které mohou 'proudit' z magnetu přes břemeno, tím účinnější bude magnetické pole. Pokud je tloušťka zvedaného materiálu příliš slabá, materiál se stane 'nasyceným' silovými čarami, což zabrání některým silovým čarám vytvářeným magnetem 'proudit' přes materiál. Pouze tehdy, pokud je břemeno dostatečně silné, je možné využívat plnou kapacitu magnetu. Jakmile je tento bod dosažen, vyšší tloušťka materiálu nebude mít za následek žádnou další kapacitu zvedání.
  V případě např. tenkého ocelového plechu jej bude na místě držet pouze část magnetické síly, protože plech se stane nasyceným, což účinně sníží upevňovací sílu magnetu.

 4. Kontaktní plocha magnetu na zvedaném břemenu

  Pokud celá plocha magnetu není v kontaktu s břemenem během zvedání, kapacita zvedání bude přímo úměrně snížena.

 5. Zahnutí zvedaného břemena

  Pokud je tenký ocelový plech zvedán jedním magnetem nebo pokud je břemeno mnohem širší nebo delší, než kontaktní plocha magnetu, břemeno se ohne a bude se z magnetu 'odlupovat'. 'Efekt odlupování' bude mít za následek určité snížení kapacity zvedání. Proto by tenké plechy měly být zvedány několika magnety rovnoměrně rozmístěnými po celé ploše a kontaktní plocha magnetu by vždy měla být podélně ke zvedanému břemenu, nikoli kolmo k jeho délce.

 6. Teplota zvedaného břemena

  Čím vyšší je teplota, tím rychleji vibrují molekuly v oceli. Rychle se pohybující molekuly jsou odolnější k vyvíjenému magnetickému poli a výsledkem je tedy nižší kapacita zvedání. Magnety, které se používají, nesmějí být vystaveny teplotám nad 80 °C. Jinak se mohou trvale demagnetizovat.
  Magnety pro použití ve vyšších teplotách jsou k dispozici na požádání.

 7. Stohování zvedaného břemena

  Magnet je navržen pro konkrétní kapacitu zvedání; tato kapacita platí pro jedno zvedané břemeno. Kapacita zvedání vypočtená pro jeden plech silný 10 mm není stejná jako pro dva plechy, každý o síle 5 mm! Pokud si přejete zvedat více než jeden plech/profil najednou, musíte to jasně uvést při zadávání vaší objednávky. Specialisté ve společnosti Goudsmit stanoví, zda a pokud vůbec to lze bezpečně vykonávat.
  Při odebírání plechů z hromady je často nežádoucí zvedat dva nebo tři plechy najednou. Může to být nebezpečné, protože spodní plech se může během přepravy odpojit. Aby se tomu předešlo, ke zvedání tenkých plechů se používají magnety s mělkým magnetickým polem. Pokud to není dostatečné, můžete vedle hromady plechů umístit čeřiče plechů, aby vždy došlo ke zvednutí pouze jednoho plechu.

Všechny výše uvedené faktory společně snižují kapacitu zvedání. Chcete-li vypočítat celkové snížení kapacity zvedání, musíte provést součin všech různých faktorů.

Analýza rizik

Při zvedání předmětů je důležité provést předem analýzu rizik.
V oblastech, kde padající břemeno (nebo jeho část) může představovat nebezpečí pro osoby, musíte přijmout opatření k omezení vzdálenosti na 1,5 metru.
Toto omezení však neplatí, pokud instalujete zadržovací zařízení (ochranu proti pádu), které zachytí a zadrží padající břemeno. Mějte na paměti, že takové zadržovací zařízení snižuje jednoduchost používání.

Při zvedání těžkých břemen byste také měli věnovat pozornost kývání břemena. V takové situaci je hmotnost natolik vysoká, že kývání nelze jednoduše upravit rukou. Dobrý zvedací systém je kombinací magnetu, zavěšení a řídicího systému.

Pro zvedání menších a/nebo lehkých předmětů: viz naše manipulační-magnety.

Produkty

Manuální břemenové magnety pro ploché a kulaté předměty

Vhodný pro: zvedání plochých nebo zaoblených feromagnetických předmětů. Použití: zvedání ocelových břemen, součástí strojů nebo obrobků na místech bez elektrické energie.

Více informací

Elektricky spínaný břemenový magnet pro ploché a kulaté předměty

Tyto břemenové magnety jsou vhodné pro zvedání plochých nebo zaoblených feromagnetických předmětů. Použití: zvedání ocelových předmětů.

Více informací