Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Bubnové separátory pro recyklaci

Použití

Bubnové magnety na recyklaci jsou vhodné k separaci feromagnetických (Fe) nebo paramagnetických částic z toku sypkého materiálu. Bubnové magnety mají mnoho použití a jsou vhodné pro širokou škálu použití. Poradí si s velkými objemy, protože buben se otáčí nepřetržitě a tím automaticky separuje a odvádí železné částice. Bubnové magnety mohou být také lákavým řešením z důvodu jejich kompaktních instalačních rozměrů. To jim umožňuje být umístěny tam, kde by bylo příliš málo prostoru pro jiné možnosti, jako jsou závěsné magnety. Aby bylo dosaženo dobré separace, je důležité, aby byl materiál dodáván v konzistentním toku, kterého lze dosáhnout vibračním podavačem nebo dopravníkovým pásem.


Bubnový magnet používaný v toku granulátu

Provoz

Bubnový magnet obsahuje stacionární magnetický segment, kolem kterého se otáčí nerezový plášť s nosiči. Tok produktu padá přes plášť, zatímco magnet přitahuje feromagnetické kovové částice v produktu. Nosiče na plášti nesou zachycené kovové částice do spodní části bubnu, pryč z magnetického pole. Tam separované částice spadávají a mohou být jímány a/nebo odváděny. Toho je často dosaženo prostřednictvím použití separační oddělovací stěny. Pomocí použití různých magnetických systémů je možné zachytit feromagnetické ('silně magnetické') a slabě magnetické částice.

Umístění

Existují dva způsoby pro použití/umístění bubnových magnetů:

Přívod shora

U bubnových magnetů s přívodem shora je materiál přiváděn přes buben. Jakmile železné částice přijdou do dosahu magnetu, jsou k němu přitaženy a přeneseny přes buben, dokud se neocitnou mimo magnetické pole. Železné částice jsou následně uvolněny a spadávají za separační desku.


 

Přívod shora / přívod přes buben s bubnovým magnetem

Přívod zespodu

U bubnových magnetů s přívodem zespodu je materiál přiváděn ze spodní části bubnu. Jakmile železné částice vejdou do magnetického pole, jsou přitaženy magnetem a přeneseny přes buben do horní části. Nosiče přenesou železné částice, dokud se neocitnou mimo magnetické pole, kde spadávají z bubnu. Výhodou této metody separace je, že jsou zachyceny pouze železné částice v toku materiálu, což znamená, že mezi železné částice se dostává méně produktu, takže výsledná železná frakce je čistší (prodejná). Tato metoda je tedy vhodná pro umístění nad pás; stejně jako u závěsných magnetů.

Přívod zespodu s bubnovým magnetem

Produkty

Bubnové separátory pro recyklaci

K separaci magnetických a slabě magnetických železných částic z toku materiálu.

Více informací

Permanentní bubnové separátory na šrot

Použití: recyklace šrotu. Vysokokapacitní a hluboko pronikající magnetické pole. K separaci velmi velkých a ostrých železných částic.

Více informací

Elektrické bubnové separátory na šrot

Použití: recyklace šrotu. Vysokokapacitní a velmi hluboko pronikající magnetické pole. K separaci velmi velkých a ostrých železných částic.

Více informací