Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Mierniki pola magnetycznego

W zakresie pomiaru pól magnetycznych firma Goudsmit oferuje wiele produktów odpowiednich do różnych zastosowań i o rożnej charakterystyce.

Produkty

Gausomierz/teslomierz

Gausomierz/teslomierz mierzy miejscową gęstość strumienia — na przykład na powierzchni. Rezultaty pomiarów mogą być wyświetlane w jednostkach tesla, gaus, kA/m lub oersted.

Więcej informacji

Wskaźniki polaryzacji magnetycznej

Wskaźnik biegunowości firmy Goudsmit Magnetic Systems jest wykorzystywany do określania kierunku pola magnetycznego. Wskaźnik weryfikuje, czy biegun magnetyczny jest biegunem północnym czy południowym.

Więcej informacji

Błona Magne-viewer

Błona do wykrywania linii pola, sprawia, że pole magnetyczne staje się widoczne.

Więcej informacji

Siłomierz

Siłomierz może być wykorzystywany do pomiaru siły trzymania magnesu.

Więcej informacji