Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Bramki demagnetyzujące

Bramki demagnetyzujące/rozmagnesowujące są odpowiednie do demagnetyzacji wszelkiego rodzaju produktów, w których obecny jest niepożądany magnetyzm szczątkowy. Istnieje rozróżnienie między degmagnetyzacją niskiej i wysokiej częstotliwości; bramki wysokiej częstotliwości demagnetyzują stalowe produkty o cienkich ścianach przy częstotliwości 50/60 Hz. Bramka może zostać podłączona bezpośrednio do zasilania sieciowego. Bramki niskiej częstotliwości są niezbędne do obsługi produktów o grubych ścianach, wykonanych z twardej stali lub brył i wymagają specjalnej skrzynki sterowniczej (generatora niskiej częstotliwości).

Na życzenie, do zautomatyzowanych procesów demagnetyzacji dostępne są bramki rozmagnesowujące w połączeniu z transporterami taśmowymi lub transporterami rolkowymi.

Więcej informacji na temat bramki demagnetyzującej? Zapraszamy do kontaktu z Goudsmit Magnetic Systems.

Produkty

Bramki demagnetyzujące z prostokątnym tunelem

Przeznaczone do obsługi długich produktów o cienkich ścianach oraz materiałów o nierównomiernej powierzchni. Mogą być wykorzystywane w kombinacji z taśmami transportowymi lub transporterami rolkowymi do obsługi produktów zapakowanych w pudła lub na paletach.

Więcej informacji

Bramki demagnetyzujące z okrągłym tunelem

Odpowiednie do montażu w rurociągu do demagnetyzacji obiektów okrągłych. Także do obsługi ogniw w taśma przepychowych lub kul w łożyskach kulowych.

Więcej informacji

Bramki demagnetyzujące o niskiej częstotliwości

Bramki demagnetyzujące o niskiej częstotliwości charakteryzują się dużą siłą penetracji i dlatego są odpowiednie dla obiektów o grubych ścianach lub brył; obsługują także obiekty ze stali hartowanej lub produkty zapakowane.

Więcej informacji