Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Płyta magnetyczna

Zastosowanie

Płyty magnetyczne to tanie i solidne magnesy. Są odpowiednie do filtrowania cząsteczek metalu ze strumieni produktu wolnego spadku lub produktów na taśmie transportowej o relatywnie małym stopniu zanieczyszczenia żelazem.

Płyty magnetyczne trwałe mogą z łatwością zostać zintegrowane w istniejących instalacjach. przy takim zastosowaniu płyty magnetyczne zabezpieczają maszyny produkcyjne w sposób niezawodny i ekonomiczny, co zapobiega przerwom produkcji. Wydajność płyt magnetycznych w zakresie odżelaziania waha się w przedziale 70–90%. Jeżeli niezbędne jest uzyskanie czystszego produktu, większa ilość magnesów lub systemy magnesów mogą zostać zainstalowane seriami.

Konstrukcja

Płyty magnetyczne przyciągają cząsteczki żelaza z dużej odległości. Ogólna zasada mówi: im bliżej płyta magnetyczna jest produktu, tym wydajniejsza jest separacja żelaza. Firma Goudsmit projektuje płyty magnetyczne montowane nad liniami produkcyjnymi. Charakteryzują się one głębokim polem chwytania, które zapewnia głębszą penetrację produktu przez strumień magnetyczny.

Płyty magnetyczne do zastosowań, w których produkt przepływa nad magnesem (typ B) są konstruowane przy wykorzystaniu najsilniejszego możliwego pola na biegunach, a nie z zastosowaniem głęboko penetrujących linii pola. Dział zapobiega zabieraniu przez strumień produktu wychwyconych cząsteczek żelaza.

Komputerowo przygotowana konstrukcja do wytwarzania głębokiego pola (indeks siły)

Płyta magnetyczna odznacza się głęboko penetrującym polem, które: przyciąga cząsteczki żelaza z dużych odległości. Siła przyciągania nie jest uzależniona od masy, ale raczej kształtu cząsteczki żelaza. Najłatwiej przyciągana jest cząsteczka w kształcie płaskiej płytki, następnie w kształcie pręta, a jeszcze trudniej w kształcie kostki. Kształt kulisty jest najtrudniejszy do przyciągnięcia.

Siła właściwa pola niezbędna do wychwycenia cząsteczki o konkretnym kształcie może zostać określona przez indeks siły właściwej. Znając indeks siły konkretnego magnesu, możemy przewidzieć, czy dana cząsteczka zostanie wychwycona. Firma Goudsmit wykorzystuje do takich obliczeń elementów skończonych oprogramowanie komputerowe.

Produkty

Ferrytowe płyty magnetyczne

Ekonomiczne. Montaż nadprzenośnikowy lub integracja w liniach wolnego przepływu. Często wykorzystywane w przemyśle recyklingu lub do zabezpieczania kruszarek. Nieodpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji

Neodymowe (Neoflux®) płyty magnetyczne

Potężne i kompaktowe. Do stosowania z produktami suchymi i wilgotnymi; odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji