Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Separatory przepływowe

Zastosowanie

Zanieczyszczenia metalami ferromagnetycznymi — takimi jak kawałki żelaza, stali i stali nierdzewnej — mogą pojawić się w procesie na dwa sposoby: wraz z produktem wejściowym lub w wyniku zużywania się części w procesie produkcji.

Separatory magnetyczne firmy Goudsmit filtrują z proszków i granulatów w strumieniach wolnego przepływu zanieczyszczenia metalami już o rozmiarach od 30 mikronów. Zastosowania: w przemyśle tworzyw sztucznych, przetwórstwa żywności, farmaceutycznym, ceramicznym i innych.

„Czy zanieczyszczenia ze stali nierdzewnej mogą być filtrowane magnetycznie?” Tak! Struktura drobin będących wynikiem zużycia części ze stali nierdzewnej zmienia się po odkształceniu plastycznym. Sprawia to, że stają się one delikatnie ferromagnetyczne, co umożliwia zastosowanie potężnych magnesów do wyfiltrowania ich ze strumienia produktu.

Obrotowy przepływowy filtr magnetyczny

 

Detektor metalu nie jest wstanie wykryć bardzo drobnych zanieczyszczeń żelazem i stalą nierdzewną, ale takie zanieczyszczenia mogą być wychwytywane przez bardzo silne magnesy!

Zasada działania

Przepływowe separatory magnetyczne są wytwarzane z zastosowaniem bardzo potężnych neodymowych prętów magnetycznych. Ponieważ pręty są montowane w środku strumienia przepływu swobodnego, zlokalizowane są w sercu strumienia produktu. Gwarantuje to, że produkt zawsze przepływa bardzo blisko co najmniej jednego magnesu.

Istotne znaczenie ma wybór obudowy separatora przepływowego, która jest o jeden rozmiar rury większa niż rurociąg, co pozwoli na zachowanie optymalnego przepływu produktu.


Typy prętów magnetycznych i ich rozmieszczenie

Statyczne

Statyczne przepływowe separatory magnetyczne są odpowiednie dla produktów swobodnego przepływu.
Wyposażone są w jeden rząd grubych prętów magnetycznych, lub dwa rzędy cienkich, rozmieszczonych jeden nad drugim.

Jeżeli separator magnetyczny jest skonstruowany z jednego rzędu grubych prętów, nad magnesami w razie potrzeby montowane są przegrody kierujące, aby zapewnić, że produkt zawsze ma kontakt lub przepływa w pobliżu jednego lub więcej prętów.Zasada działania statycznych przepływowych separatorów magnetycznych

Rotujące

Rotujące separatory przepływowe są odpowiednie dla produktów o słabym przepływie — np. dlatego, że są lepkie lub maziste — w związku z czym może dojść do mostkowania i gromadzenia się produktu.

Poprzez obracanie prętów magnetycznych produkt stale opada z prętów. Dzięki temu pręty są czystsze, wychwytują żelazo bardziej efektywnie i gwarantują, że kanał produktu nie zostaje zablokowany.


Zasada działania rotujących przepływowych separatorów magnetycznych

Czyszczenie prętów: ręczne, półautomatyczne lub automatyczne


Ręczne szybkie czyszczenie

Pręty magnetyczne są umieszczone w osłonach ekstrakcyjnych, które eliminują potrzebę ręcznego wycierania. To rozwiązanie upraszcza oczyszczanie — określamy je mianem szybkiego czyszczenia. Wyciągnięcie prętów magnetycznych z osłon ekstrakcyjnych powoduje, że wychwycone zanieczyszczenia metalami samoistnie odpadają od prętów.
W takim układzie osłony ekstrakcyjne spełniają także zadanie ochrony prętów magnetycznych, w związku z czym podlegają one mniejszemu zużyciu, a ich żywotność jest dłuższa.


Czyszczenie półautomatyczne („Easy-Clean”)

Jednostka magnetyczna może zostać wyciągnięty z obudowy ręcznie — ponad prowadnicą boczną — po czym magnesy w osłaniających je tubach automatycznie nieco się wysuwają. W wyniku tego drobiny żelaza automatycznie odpadają od tub.

Czyszczenie półautomatyczne jest prostsze i wymaga mniej wysiłku ze strony operatora niż szybkie czyszczenie ręczne, ponieważ jednostka magnetyczna nie musi być wyjmowana, podnoszona ani przesuwana. Dodatkową wielką zaletą jest to, iż magnesy i tuby zużywają się wolniej i nie są narażone na potencjalne zagrożenie.Czyszczenie automatyczne

Elektryczny sygnał uruchamiający steruje w pełni automatycznym cyklem czyszczenia. Sygnał może zostać przesłany do maszyny ze sterowni.

  • Nieciągłe czyszczenie automatyczne: w przypadku tego typu strumień produktu musi zostać zatrzymany w celu przeprowadzenia cyklu czyszczenia.
  • Ciągłe czyszczenie automatyczne: w przypadku tego typu cykl czyszczenia może zostać przeprowadzony w czasie produkcji.
Czyszczenie
Rodzaj strumienia produktu
Do transportu pod ciśnieniem
Proces produkcyjny podczas czyszczenia
Pyłoszczelny
ATEX

Produkty

Ręczne separatory przepływowe

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieni wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach bezciśnieniowych. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Ręczne separatory przepływowe - pyłoszczelne

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieniem wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach pod maksymalnym ciśnieniem 1,5 bar. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Półautomatyczne separatory przepływowe

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieni wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach bezciśnieniowych. Czyszczenie półautomatyczne (Easy-clean).

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu)

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Dla suchych, wolnopłynących proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu) - pyłoszczelne

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do obsługi suchych, wolnopłynących pylistych proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczanie ciągłe)

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Dla suchych, wolnopłynących proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji

Ręczne separatory przepływowe - rotujące

Do filtrowania magnetycznego małych ilości zanieczyszczeń metalami ze strumieni proszków o słabym przepływie (np. tłustych) w rurociągach bezciśnieniowych. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Półautomatyczne separatory przepływowe - rotujące

Do filtrowania magnetycznego małych ilości zanieczyszczeń metalami ze strumieni proszków o słabym przepływie (np. tłustych) w rurociągach bezciśnieniowych. Certyfikowane zgodnie EHEDG. Czyszczenie półautomatyczne.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu) - pyłoszczelne - rotujące

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do słabo przepływających (np. tłustych) proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczanie ciągłe) - rotujące

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do słabo przepływających (np. tłustych) proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji