Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Separatory z magnesem zewnętrznym

Separatory z magnesem zewnętrznym filtrują niepożądane cząsteczki ferromagnetyczne (Fe) — takie jak żelazo i stal — o rozmiarach 0,5–50 mm z proszków i granulatów w liniach swobodnego przepływu. Stosowane są do filtrowania między innymi materiałów o swobodnym przepływie, karmy zwierzęcej, tworzywa sztucznego, ceramiki oraz w przemyśle recyklingu.

Separatory z magnesem zewnętrznym mają bardzo solidną konstrukcję. Ich zaletą jest to, iż mogą być montowane na zewnętrz zsypu produktu, więc produkt może przepływać bez przeszkód, co pozwala na przerób dużych ilości produktu przy minimalnym wstrzymywaniu.

Dwie płyty magnetyczne umiejscowione są naprzeciw siebie, na zewnątrz zsypu produktu. Charakteryzują się głęboko penetrującym, potężnym polem chwytania, które jest wzmacniane przez pomysłową konstrukcję magnesów. Dzięki temu cząsteczki żelaza mogą być wychwytywane ze strumienia produktu. Separatory z magnesem zewnętrznym firmy Goudsmit wyposażone są w płyty ekstrakcyjne, co przekłada się na łatwość i szybkość czyszczenia. W ich konstrukcji wykorzystywane mogą być magnesy ferrytowe lub neodymowe (Neoflux®).

Wydajność separatorów z magnesem zewnętrznym wynosi maks. 200 m³/h. Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na separację bardzo drobnych cząsteczek żelaza, zalecamy zastosowanie separatorów przepływowych.

Produkty

Separatory z magnesami zewnętrznymi — ręczne szybkie czyszczenie

Separatory z magnesem zewnętrznym filtrują zanieczyszczenia ferromagnetyczne z linii wolnego przepływu. Czyszczenie jest szybkie i proste — za pomocą płyty ekstrakcyjnej (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Separatory z magnesami zewnętrznymi — czyszczenie automatyczne

Systemy z magnesami zewnętrznymi są dobrym rozwiązaniem do filtrowania dużych ilości zanieczyszczeń metalami żelaznymi oraz w zastosowaniach uniemożliwiających dostęp operatorowi. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji