Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Recykling & sortowanie

Recykling i sortowanie

Odzyskiwanie metali ze strumieni odpadów lub surowców (między innymi w celu ponownego wykorzystania) zyskuje na znaczeniu. Surowców jest coraz mniej, a koszty utylizacji odpadów stale rosną.

Rządy starają się także ograniczyć wpływ na środowisko naturalne poprzez, na przykład, promowanie i dotowanie inicjatyw związanych z recyklingiem.

Rezultatem tego zapotrzebowanie rynkowe na recykling metali z odpadów wzrasta. Firma Goudsmit opracowała wiele separatorów do wychwytywania metali. Są to bardzo często metale wartościowe, zwrot z których następuje w bardzo krótkim okresie.
W ten sposób odpady są zdatne do ponownego wykorzystania w nowych zastosowaniach. Przykłady to polityki proekologiczne, koncepcja „Urban Mining” (odzysk materiałów z nieużywanej infrastruktury), recykling odpadów elektronicznych oraz dyrektywa WE dotycząca odpadów (Dyrektywa 2008/98/WE). I to są właśnie trendy przyszłości!

Mobilny pochylny separator wirowo-prądowy

Magnesy przeznaczone do recyklingu firmy Goudsmit separują: drobiny ferromagnetyczne takie jak żelazo, stal i metale o niskiej podatności magnetycznej, takie jak obrobiona stal nierdzewna, ale także drobiny nieferromagnetyczne, takie jak aluminium, miedź, cynk, złoto, srebro, magnes itp.

Zastosowania dla separatorów magnetycznych obejmują:

Separacja/odzyskiwanie metali żelaznych:

Firma Goudsmit posiada w swojej ofercie szeroki wybór separatorów nadprzenośnikowych i separatorów podwieszanych, które odznaczają się długą żywotnością, wytrzymałą konstrukcją, siłą magnetyczną i głębokością pola magnetycznego.

W przypadku strumieni produktów zawierających ostre drobiny metalu — które sprawiają, że transporter taśmowy nie jest najlepszym wyborem — firma Goudsmit oferuje separatory magnetyczne bębnowe, w tym specjalne wersje do obsługi złomu. Odznaczają się one jeszcze wytrzymalszą konstrukcją, która sprawia, że jest to rozwiązanie trwałe i niemal niewymagające konserwacji. Jeżeli montaż musi zostać wykonany w niewielkiej przestrzeni, najlepszym rozwiązaniem do usuwania metali ferromagnetycznych z przepływu masowego lub strumienia innych produktów są bębny magnetyczne. Dostępne są w różnych rozmiarach, z różnymi systemami magnetycznymi — dlatego bez względu na strumień produktów zawsze mamy odpowiednie rozwiązanie. Na przykład po prawej — ilustracja elektromagnetycznego separatora nadprzenośnikowego w układzie poprzecznym ponad kołem pasowym, wykorzystywanego do odzyskiwania metali żelaznych.Elektromagnetyczny separator podwieszany nadprzenośnikowy

 

Separacja/odzyskiwanie metali nieżelaznych:

Separatory wirowo-prądowe i separatory z czujnikiem pola służą do sortowania metali nieżelaznych, takich jak aluminium i miedź z pierwotnych i/lub wtórnych strumieni surowców. Często wykorzystywane są kombinacje takich separatorów ustawionych jeden za drugim (patrz ilustracja). Takie rozwiązanie stosowane jest z uwagi na rozmiar cząsteczek — frakcja musi znajdować się w określonej szerokości pasma, aby uzyskać najlepszą wydajność separacji.

Wykorzystując zaawansowane symulacje magnesów firma Goudsmit opracowała optymalny system magnetyczny (każdy ze specyficzną konstrukcją magnesu) dla każdej dystrybucji frakcji. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie ich w linii procesu można efektywnie osiągnąć optymalny odzysk cennych metali. Specjaliści firmy Goudsmit pozostają do dyspozycji naszych klientów w zakresie najwydajniejszego rozmieszczenia tych maszyn. Patrz klip filmowy objaśniający zasadę działania separatorów wykorzystujących technologię wirowo-prądową.

Usuwanie zanieczyszczeń ze strumieni produktów:

Separatory magnetyczne są także często stosowane w celu usuwania zanieczyszczeń i niepożądanych metali żelaznych i nieżelaznych z przepływów masowych i innych strumieni produktów.
Dobrym przykładem są poszarpane korpusy pomp z tworzywa sztucznego, które zawierają kulki ze stali lub stali nierdzewnej oraz sprężyny w mechanizmie pompy : aby uzyskać czysty, zdatny do ponownego wykorzystania strumień tworzywa sztucznego, wszystkie te niepożądane drobiny muszą zostać usunięte. Patrz klip wideo z przykładem oczyszczania produktu za pomocą separatora wirowo-prądowego.Zastosowania

Separatory magnetyczne, separatory metali nieżelaznych i separatory z czujnikiem pola od firmy Goudsmit dla branży recyklingu charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją, aby gwarantować wyjątkową wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach. Separatory przeznaczone dla branży recyklingu podlegają warunkom planu VAMIL/MIA (holenderski plan zwolnień podatkowych dla inwestycji przyjaznych środowisku), co oznacza szybki zwrot z inwestycji.
Separatory magnetyczne firmy Goudsmit mają zastosowanie na przykład w:

  • utylizacji odpadów (C&I / C&D / RDF / MRF / WTE)
  • utylizacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  • utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)
  • utylizacji złomu
  • obróbce rozdrobnionych pozostałości (ASR / SHF / SLF / „Fluff”)
  • utylizacji popiołu dennego ze spalarni (ang. IBA — Incineration Bottom Ashes)
  • przetwarzaniu biomasy / drewna / kompostu / papieru
  • przetwarzaniu szkła
  • przetwarzaniu gumy
  • przetwarzaniu tworzyw sztucznychRozdrobniony złom elektroniczny — elektroniczny złom odpadowy: testowany i analizowany w centrum badawczym firmy Goudsmit

  

Elementy do separacji

Produkty

Separatory podwieszane

Do montażu nad taśmami transportowymi w przenoszeniu produktów masowych lub przemyśle recyklingu. Usuwanie cząsteczek żelaznych z surowców zawierających relatywnie mało metalu. Czyszczenie ręczne lub automatyczne.

Więcej informacji

Bębny magnetyczne

Integracja, na przykład, w istniejących systemach taśm transportowych, w przenoszeniu masowym lub w przemyśle recyklingu. Odpowiednie do separacji drobin o nietypowych kształtach oraz elementów o niskiej podatności magnetycznej. Stałe odprowadzanie cząsteczek metali żelaznych.

Więcej informacji

Separatory magnetyczne bębnowe do recyklingu

Separatory magnetyczne bębnowe automatycznie i w sposób ciągły separują duże ilości cząsteczek żelaznych ze strumieni masowych produktów. Niektóre typy separatorów bębnowych separują nawet elementy o niskiej podatności magnetycznej.

Więcej informacji

Separatory nadprzenośnikowe

Do montażu nad taśmami transportowymi w przenoszeniu produktów masowych lub przemyśle recyklingu. Usuwanie cząsteczek żelaznych z surowców i odprowadzanie ich automatycznie i w sposób ciągły.

Więcej informacji

Separatory wirowo-prądowe

Separatory wirowo-prądowe usuwają w procesie ciągłym cząsteczki metali nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium. Do odzysku (recyklingu) lub usuwania metali.

Więcej informacji