Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Bębny magnetyczne

Zastosowanie

Bęben magnetyczny oddziela drobiny ferromagnetyczne, takie jak żelazo i stal, oraz elementy o niskiej podatności magnetycznej (takie jak drobiny obrobionej stali nierdzewnej) z frakcji zgrubnej lub bardzo drobnej i odprowadza je w sposób całkowicie automatyczny i ciągły. Ten bęben magnetyczny jest wbudowany w istniejący układ taśm przenośnikowych, jako bęben czołowy lub końcowy i jest finansowo opłacalnym separatorem magnetycznym metali. Ważnym jest, aby materiał podawać na taśmę przenośnikową z zamontowanym na niej bębnie magnetycznym w postaci cienkiej warstwy (idealnie — monowarstwy).
Bębny magnetyczne (rolki magnetyczne) praktycznie nie wymagają konserwacji; ponieważ te separatory są integrowane w istniejących instalacjach nie występują praktycznie żadne dodatkowe koszty operacyjne ani zapotrzebowanie na dodatkową energię.
W przypadku warstw o większej grubości bęben magnetyczny może zostać połączony w układ z separatorem podwieszanym lub nadprzenośnikowym. W takiej konfiguracji separator podwieszany przyciąga drobiny stali z górnej części warstwy, a bęben magnetyczny z dolnej części warstwy strumienia masowego.

Bębny magnetyczne są separatorami idealnie dopasowanymi do celów separacji elementów o problematycznych kształtach, jak np. łożyska kulowe lub baterie. Są stosowane do:

  • recyklingu i/lub odzyskiwania metali żelaznych;
  • usuwania, oczyszczania lub eliminowania drobin żelaznych lub elementów o niskiej podatności magnetycznej ze strumieni produktów;
  • ochrony maszyn (zapobieganie uszkodzeniom wywoływanym przez drobiny metali).
Położenie bębna magnetycznego

Umieszczanie

Integrując bęben magnetyczny należy pamiętać, co następuje:

  • Nie ma możliwości stosowania skrobaków czołowych. W przeciwnym wypadku drobiny żelaza zostałyby usunięte zanim separator by je oddzielił.
  • W pobliżu bębna magnetycznego nie mogą znajdować się stalowe komponenty (np. rozdzielacz: musi on być wykonany z materiału niemagnetycznego). W przeciwnym razie komponent zostanie namagnetyzowany, co negatywnie wpływa na wydajność separacji.
  • Głębokość pola magnesu.
  • Typ systemu magnetycznego w kombinacji z grubością taśmy.

Optymalne umieszczenie/ustawienie przegrody zależy od zastosowania. Firma Goudsmit dysponuje znacznym doświadczeniem w tym zakresie i z przyjemnością służymy radą.

Położenie bębna magnetycznego

Zasada działania

Bęben magnetyczny to bęben czołowy lub końcowy wypełniony magnesami. Bęben jest systemem magnetycznym z polem magnetycznym wirującym w analogiczny sposób, które jest aktywne na całym obwodzie. Pole magnetyczne przyciąga drobiny metali ferromagnetycznych ze strumienia produktu; taśma przenośnikowa biegnąca nad bębnem przenosi te drobiny pod bęben. Kiedy znajdą się poza zasięgiem pola magnetycznego spadają z taśmy, po czym zostają zebrane i/lub odtransportowane.
W przypadku cząsteczek o znacznym magnetyzmie, na taśmie można umieścić nośniki, które będą wypychały drobiny z pola magnetycznego. W przypadku wilgotnych lub drobnych elementów metalowych montowany jest skrobak, aby zapobiec ich przywieraniu do taśmy.

Zaletą bębna magnetycznego jest fakt, iż jest to system ciągły — nie ma potrzeby zatrzymywać strumienia produktu, aby wyprowadzić odseparowane drobiny materiału. Sprawia to, że bęben magnetyczny idealnie nadaje się dla strumieni produktów z dużą ilością drobin żelaza. Fakt, iż produkt przepływa bardzo blisko magnesów sprawia, że bęben magnetyczny to potężny i wydajny separator.

Produkty

Dodatkowe bębny magnetyczne

Bębny magnetyczne wychwytują drobiny żelazne i elementy o niskiej podatności magnetycznej i wyprowadzają je w sposób ciągły. Nadają się do integrowania z istniejącymi systemami taśm przenośnikowych — na przykład — przy przenoszeniu produktów masowych lub w przemyśle recyklingu.

Więcej informacji

Systemy bębnów magnetycznych o wysokim gradiencie pola

Bębny magnetyczne o wysokim gradiencie pola są wykorzystywane do wychwytywania elementów o niskiej podatności magnetycznej. Z uwagi na małą głębokość pola magnetycznego ten system nie nadaje się do przetwarzania dużych ilości surowca.

Więcej informacji