Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Separatory nadprzenośnikowe

Zastosowanie

Separator nadprzenośnikowy jest przeznaczony do usuwania lub oddzielania objętościowo dużych fragmentów żelaza lub stali i jest zawieszany nad przenośnikiem płaskim lub korytkowym. Magnes tego typu sam się oczyszcza i w sposób ciągły oddziela elementy żelazne (ferromagnetyczne) od strumienia materiału. Wydajność odżelaziania przez magnesy nadprzenośnikowe waha się pomiędzy 70 a 90% i jest zależna od konstrukcji magnesu, strumienia materiału i umiejscowienia.

Automatyczne samooczyszczające się separatory nadprzenośnikowe sprawdzają się zarówno w odzyskiwaniu (recyklingu) elementów żelaznych, jak i usuwaniu/eliminowaniu zanieczyszczeń (drobin żelaznych).

Magnesy te są przeznaczone przede wszystkim do materiałów o większej frakcji, przekraczającej 10 mm. Dzięki solidności i niezawodności tej technologii znalazły one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wdrożenie separatora magnetycznego nadprzenośnikowego do procesu wymaga jedynie punktów zawieszenia, wystarczającej przestrzeni i zasilania taśmy transportowej.

Elektryczny magnes nadprzenośnikowy zamontowany poprzecznie

Działanie

Prędkość taśmy transportowej

Aby drobinki żelaza i elementy żelazne zostały usunięte ze strumienia materiału, muszą pozostać w polu magnetycznym, gdzie ulegają namagnesowaniu, przez mniej więcej 0,3–0,5 sekundy. W maksymalizacji skuteczności oddzielania ważne jest optymalne dobranie rozmiaru bloku magnetycznego (główny biegun) i prędkości taśmy.

Oznacza to, że w przypadku wąskiego separatora nadprzenośnikowego znajdująca się pod nim taśma musi przemieszczać się z mniejszą prędkością (m/s) niż w przypadku szerszego separatora zawieszonego na tej samej wysokości. Poniższy wzór pozwala obliczyć maksymalną prędkość taśmy transportowej:

Maksymalna prędkość taśmy transportowej (b) = szerokość bloku magnetycznego (a) / 0,3 (s)

Jako przykład przedstawiamy wyliczenie dla dwóch separatorów nadprzenośnikowych Goudsmit:

Typ: ROP-F1-C

Szerokość bloku magnetycznego (a): 0,470 m

Magnes nadprzenośnikowy typu 1

Daje maksymalną prędkość taśmy transportującej materiał (b): 1.6 m/s

Typ: ROP-F3-C

Szerokość bloku magnetycznego (a): 0,615 m

Magnes nadprzenośnikowy typu 3

Daje maksymalną prędkość taśmy transportującej materiał (b): 2,0 m/s

Powyższy wzór ilustruje zasadę wynikającą z praktyki i nie gwarantuje on idealnego oddzielania. Dłuższy czas przebywania w polu magnetycznym zawsze wpływa pozytywnie na stopień oddzielania. Jeśli strumień materiału zawiera długie i duże elementy żelazne lub nie ma możliwości ustawienia prędkości taśmy transportowej na wartość poniżej 3 m/s, zalecamy zastosowanie magnesu typu wzdłużnego.

Typ magnesu

Wśród separatorów nadprzenośnikowych można wyróżnić trzy główne typy. Rozwiązaniem odpowiednim do danego zastosowania mogą być różne materiały i wersje. Każdy typ ma zalety i wady, i, co za tym idzie, określone zastosowanie:

Specyfikacja

Ferrytowy

Neodymowy

Elektromagnetyczny

Maks. wysokość montażu [mm]*

230–450

300–350

360–600

Pole magnetyczne

Trwały

Trwały

Sterowany ręcznie

Liczba biegunów magnetycznych w biegunie głównym

3

2

3

Oddzielanie żelaza

Tak

Tak

Tak

Oddzielanie materiałów o niskiej podatności magnetycznej oraz stali nierdzewnej

Nie

Tak

Nie

Kompaktowa konstrukcja

Nie

Tak

Nie

Mały ciężar

Nie

Tak

Nie

Cena

$

$$

$$$

 

 

 

 

*) w zależności od wybranej wersji; tańsze typy mają mniejszą maksymalną wysokość montażu.

Umiejscowienie

Odległość pomiędzy magnesem a taśmą transportową musi być możliwie jak najmniejsza; wraz ze wzrostem odległości siła magnesu maleje wykładniczo. Wymagane jest jednak zachowanie minimalnej odległości, aby wszelkie elementy żelazne mogły być swobodnie usuwane ze strumienia materiału przez gumowe progi.

Separatory nadprzenośnikowe można stosować/montować na dwa sposoby: poprzecznie i wzdłużnie. Dla obu tych opcji firma Goudsmit opracowała optymalną konfigurację magnesu.

Montaż poprzeczny ('Cross')

W praktyce montaż poprzeczny jest częstszy, ponieważ łatwiej go zastosować na istniejącej linii. Jego dodatkową zaletą jest wyrzucanie elementów żelaznych na bok, co z perspektywy logistycznej ułatwia przetwarzanie.

Montaż wzdłużny ('Inline')

Jeśli istnieje możliwość zamontowania separatora nadprzenośnikowego w kierunku wzdłużnym względem taśmy transportowej, jest to zawsze sposób preferowany. Zaletą tego rozwiązania jest „rozchylanie się” transportowanego materiału przy końcu taśmy (bębnie), w efekcie czego przez kilka milisekund pozostaje on zawieszony w powietrzu. Ułatwia to separatorowi wyciąganie ze strumienia metali żelaznych.

Magnesy nadprzenośnikowe zamontowane poprzecznie i wzdłużnie

Strefa pozbawiona właściwości magnetycznych

Uwaga: Wybierając miejsce montażu separatora, należy pamiętać, że znajdująca się pod nim konstrukcja —np. rama, rolki nośne i rolki zwrotne — muszą być wykonane z materiału niemagnetycznego. W przeciwnym razie elementy stalowe zostaną namagnesowane, co osłabi ogólną skuteczność separatora nadprzenośnikowego. Firma Goudsmit stosuje następującą praktyczną zasadę: ze wszystkich stron, w promieniu odpowiadającym 1/3 szerokości magnesu (oznaczony literą „a”) nie powinno być żadnych materiałów o właściwościach magnetycznych. Pod magnesem należy zachować strefę wolną od materiałów magnetycznych, której wysokość powinna odpowiadać dwukrotności bloku magnetycznego („b”). Wszystkie elementy w tej strefie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub innych materiałów niemagnetycznych.

Kierunek patrzenia

Montaż wzdłużny

Montaż poprzeczny

Widok z przodu

Magnes nadprzenośnikowy zamontowany wzdłużnie

Magnes nadprzenośnikowy zamontowany poprzecznie

Widok z boku

Magnes nadprzenośnikowy zamontowany wzdłużnie

Magnes nadprzenośnikowy zamontowany poprzecznie

 

 

Rodzaj separowanych cząstek
Maks. wysokość zawieszenia

Produkty

Separatory nadprzenośnikowe ferrytowe

Odpowiednie do obróbki cienkich jak i grubych warstw i nie wymagają skrzynki sterowniczej. Wyjątkowo niezawodne, dostępne z taśmami o wielu szerokościach. Poprzeczny lub liniowy montaż ponad taśmą transportową.

Więcej informacji

Separatory nadprzenośnikowe neodymowe

Odpowiednie do separacji drobnych frakcji z cienkich warstw; separują także elementy o niskiej podatności magnetycznej. Niewymagana skrzynka sterownicza. Poprzeczny lub liniowy montaż ponad taśmą transportową. Także do zastosowań mobilnych.

Więcej informacji

Elektromagnetyczne separatory nadprzenośnikowe

Elektromagnetyczne separatory nadprzenośnikowe odznaczają się głęboko penetrującym polem magnetycznym i dlatego są odpowiednie do obróbki grubych warstw. Niezbędna jest skrzynka sterownicza. Montaż prostopadły do lub w linii z taśmą transportową.

Więcej informacji