Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Separatory podwieszane

Zastosowanie

Separatory podwieszane (bloki magnetyczne) usuwają niepożądane cząsteczki ferromagnetyczne (Fe) — takie jak żelazo i stal — ze strumieni materiału zawierającego relatywnie mało zanieczyszczenia żelazem. Umieszczane są nad płaskimi lub korytkowymi taśmami transportowymi. Cząsteczki metalu są wychwytywane ze strumienia surowca i przytrzymywane przez magnes. Pozwala to na uzyskanie czystej frakcji żelaza nadającej się do natychmiastowego ponownego wykorzystania (recykling).
Są wykorzystywane to kontroli doprowadzanych strumieni produktu i do zabezpieczania maszyn, takich jak rozdrabniacze i sita.
W przypadku znacznego zanieczyszczenia metalem, zalecamy zastosowanie separatora nadprzenośnikowego; ten typ w sposób ciągły odprowadza cząsteczki żelaza.

Umieszczenie separatora podwieszanego

Separatory podwieszane trwałe lub elektromagnetyczne

Stosunek ceny do wydajności uzależniony jest od wysokości całkowitej, cząsteczek, które mają być wychwytywane (geometria i rodzaj stali) oraz grubości warstwy na taśmie.
Zastosowanie mają następujące wytyczne:

  • wysokość całkowita ≤200 mm: trwały
  • wysokość całkowita 200–300 mm: elektromagnetyczny lub trwały
  • wysokość całkowita ≥300 mm: elektromagnetyczny
Jeżeli opcja wyłączania magnesu jest konieczna, zalecamy wybór elektromagnetycznego separatora podwieszanego.

Produkty

Separatory podwieszane trwałe

Usuwanie drobin stali w przemyśle recyklingu lub w celu zabezpieczania kruszarek. Do montażu ponad 300 mm nad taśmą transportową.

Więcej informacji

Separatory podwieszane elektromagnetyczne

Usuwanie dużych drobin stali z przepływów masowych lub w przemyśle recyklingu. Odpowiednie dla większych wysokości całkowitych. Mogą być włączane i wyłączane.

Więcej informacji