Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Transport magnetyczny i podnoszenie

Zastosowanie

Magnesy do przenoszenia i obsługi są wykorzystywane do transportowania, przenoszenia, mocowania i podnoszenia produktów ferromagnetycznych w przemyśle metalowym, motoryzacyjnym i robotyce. Magnetyczne przenoszenie i obsługa produktów redukuje czas niezbędny na wykonanie działań w ramach procesu i liczbę działań niezbędnych do automatyzacji procesu, aby zagwarantować jego płynność.


Firma Goudsmit opracowała i przetestowała szeroki wachlarz systemów magnetycznych z myślą o automatyzacji procesów naszych klientów. Na przykład:

Przenoszenie i obsługa:

 • podejmowanie stalowych blach w przemyśle motoryzacyjnym/robotyce;
 • zautomatyzowane przenoszenie i obsługa płaskich/formowanych (i równomiernie perforowanych) blach stalowych lub grubych detali stalowych;
 • separowanie blach znajdujących się na szczycie stosu: uniemożliwia to robotowi podejmowanie większej liczby blach jednocześnie, co czasami ma miejsce, jeżeli są one cienkie lub lepkie;
 • jednorodne wyrównywanie gwoździ i śrub w celu zmniejszania objętości opakowania.
Przenoszenie i obsługa płyt przez robota

Podnoszenie:

 • ręczne podejmowanie małych detali: zapobiega to obrażeniom powodowanym przez ostre zadziory i zabrudzeniom dłoni (użyteczne przede wszystkim przy wykonywaniu czynności powtarzalnych);
 • przenoszenie ciężkich stalowych obiektów za pomocą dźwigu, np. podnoszenie wałów z miejsca składowania lub grubych stalowych blach ze stanowiska cięcia.
Podnoszenie płyt magnesem

Transportowanie:

 • automatyzacja linii pakowania, na których puszki lub szklane słoiki ze stalowymi nakrętkami są umieszczane w pudłach lub na paletach;
 • przemieszczanie i/lub transportowanie stalowych produktów, takich jak puszki, nakrętki, blachy, rury lub wały w poziomie, pionie, w sposób podwieszony na duże odległości;
 • transportowanie małych, ostrych obiektów, takich jak pozostałości po perforowaniu, gwoździ lub śrub w poziomie lub pod dużym nachyleniem bez ryzyka uszkodzenia taśmy transportowej.
Transportowanie gwoździ

Przytwierdzanie:

 • łatwe zabezpieczanie form lub detali w celu ich spawania, szlifowania, polerowania lub montowania.
Magnes do spawania

Systemy magnetyczne i bezpieczeństwo

Zarówno magnesy trwałe, jak i elektromagnesy są sterowane, ale istnieją różnice między nimi:

 • magnesy trwałe mają niewielkie rozmiary i działają w sposób ciągły — ich siła magnetyczna działa stale;
 • elektromagnesy są przełączane szybko, bez ryzyka zużycia; służą do podnoszenia ciężkich obiektów, niemniej jednak istnieje ryzyko upadku ładunku jeżeli zasilanie zostanie przerwane — dlatego elektromagnesy do podnoszenia muszą być zawsze wyposażone w zapasowy układ zasilania, który może być kosztowny.

Systemy przełączania

Monostabilne systemy magnetyczne są utrzymywanie w stanie aktywnym lub nieaktywnym dopóty, dopóki przekazywany do nich jest elektryczny lub pneumatyczny sygnał sterowania. Przy utracie sygnału system przełącza się w stan bezczynności. Elektromagnes jest zawsze monostabilny i zawsze wyłączony w stanie bezczynności. Systemy trwałe mogą być włączone lub wyłączone w stanie bezczynności.

Bistabilny system magnetyczny jest włączany lub wyłączny przez sygnał przełączający i pozostają w wybranym stanie do czasu odebrania kolejnego sygnału przełączającego. W przypadku podnoszenia lub wyciągania system bistabilny jest bezpieczniejszy niż monostabilny, ponieważ jest wyłączony w czasie rzeczywistym, dlatego nie może nieoczekiwanie przyciągnąć stalowej blachy. W konstrukcjach bistabilnych systemów magnetycznych zawsze stosowane są magnesy trwałe (lub kombinacja magnesów trwałych i elektromagnesów).
Wszystkie systemy do podnoszenia firmy Goudsmit są bistabilne, z wyłączeniem elektrotrwałego chwytaka typu EHPM.

Magnesy trwałe

Magnesy trwałe mogą być sterowane elektrycznie, pneumatycznie lub ręcznie:

 1. Sterowane ręcznie

  Ten typ składa się z dwóch magnesów, z których jeden może być poruszany dźwignią lub pokrętłem. W położeniu wyłączenia magnesy są spięte, więc się znoszą wzajemnie; w położeniu włączenia magnesy wzmacniają się wzajemnie.

  Magnes trwały wyłączony

  Magnes trwały WYŁĄCZONY

  Magnes trwały włączony

  Magnes trwały WŁĄCZONY

  Przykłady:
  Sterowany magnetycznie chwytak ręczny
  Ręczny chwytak do płaskich i okrągłych obiektów
  Sterowane magnesy do spawania

 2. Sterowane pneumatycznie

  Położenie magnesu jest zmieniane wewnątrz obudowy za pomocą sprężonego powietrza, aby siła magnetyczna nie oddziaływała poza obudową w stanie wyłączenia, a tylko w stanie włączenia (ruch odbywa się tylko wewnątrz).

  Zasada działania chwytaka magnetycznego

  Zasada działania chwytaka magnetycznego

  Przykłady:
  Chwytaki magnetyczne
  Sterowane magnetycznie magnesy do przenoszenia i obsługi
  Oddzielacze blach sterowane pneumatycznie
  Magnesy paletyzujące do obsługi puszek

 3. Sterowane elektrycznie chwytaki permanentne

Elektromagnesy

Elektromagnesy mogą być sterowane wyłącznie elektrycznie (z wykorzystaniem zasilania prądem stałym).

Współczynnik bezpieczeństwa

Określony maksymalny opór przy uruchomieniu (siła niezbędna do odłączenia magnesu od produktu) magnesów do podnoszenia lub przytrzymywania ma zastosowanie dla płaskich blach o grubości równej co najmniej grubości określonej specyfikacjami. Mniejsza siła jest potrzebna w przypadku cieńszych blach lub jeżeli ich powierzchnia jest bardziej chropowata lub zabrudzona. W praktyce osiągnięcie maksymalnej siły przytrzymującej (opór przy uruchomieniu) nie zawsze jest możliwe.

Określając zalecane obciążenie robocze, uwzględniając także powyższe czynniki, należy uwzględnić także współczynnik bezpieczeństwa zgodnie ze standardem EN 13155. W zależności od systemu magnetycznego wynosi on:

 • współczynnik 2 dla elektromagnesów i próżni;
 • współczynnik 3 dla systemów trwałych i elektrotrwałych.

Należy zawsze się upewnić, że pod podniesionym ładunkiem nie znajdują się osoby postronne. Jeżeli nie można temu zapobiec, ładunek musi być zawsze dodatkowo zabezpieczony mechanicznie (środek ochrony przed upadkiem), np. łańcuchami.

Wskazówki dotyczące podnoszenia ręcznego

Jeżeli ładunki są podnoszone przez ludzi ręcznie, należy uwzględnić odnośne wskazówki dla podnoszenia i przeciągania:

Osoba Częste podnoszenie i przeciąganie w uśrednionych warunkach roboczych Sporadyczne przenoszenie i przeciąganie w korzystnych warunkach roboczych
Mężczyźni 18–25 kg 40–50 kg
Kobiety 8–10 kg 13–15 kg
Kobiety w ciąży 5 kg 10 kg
Zastosowanie
Twój product

Produkty

Chwytaki magnetyczne dla ramion robotów

Magnesy do przenoszenia i obsługi są odpowiednie do zautomatyzowanego podejmowania lub chwytania stalowych płyt i innych obiektów ferromagnetycznych.

Więcej informacji

Magnesy ręczne

Magnesy ręczne firmy Goudsmit są idealne do ręcznego podnoszenia małych obiektów ferromagnetycznych o niewielkiej masie.

Więcej informacji

Chwytaki

Chwytaki firmy Goudsmit są odpowiednie do podejmowania i przenoszenia ciężkich stalowych lub innych ferromagnetycznych ładunków, części maszyn lub detali.

Więcej informacji

Oddzielacze blach

Magnetyczne oddzielacze blach rozdzielają lepkie lub naoliwione stalowe blachy i zapobiegają podejmowaniu każdorazowo więcej niż jednej blachy. Bardzo istotne dla procesów w pełni zautomatyzowanych.

Więcej informacji

Magnesy paletyzujące do obsługi puszek

Do pakowania i rozpakowywani puszek, aerozoli, bębnów i słoików z nakrętkami; wykorzystywane są do układania lub podejmowania całej warstwy na palecie za jednym razem.

Więcej informacji

Systemy wyrównujące

Magnetyczne systemy wyrównujące są odpowiednie do wyrównywania długich, wąskich obiektów ferromagnetycznych, aby umożliwić ich kompaktowe pakowanie. Na przykład: gwoździ, śrub i drutów.

Więcej informacji

Trwałe magnesy mocujące

Magnesy mocujące trwałe firmy Goudsmit Magnetic Systems są odpowiednie do stosowania w przemyśle betonu do mocowania form stalowych.

Więcej informacji

Magnesy mocujące sterowane ręcznie

Sterowane magnesy do spawania firmy Goudsmit Magnetic Systems są idealnym rozwiązaniem w zakresie szybkiego i tymczasowego przytrzymywania stalowych detali w dowolnie wybranym położeniu.

Więcej informacji

Magnesy do przenoszenia puszek

Różne komponenty do konfigurowania własnych linii transportowych do przenoszenia obiektów ferromagnetycznych, takich jak puste lub napełnione puszki, aerozole, kapsle i nakrętki.

Więcej informacji

Transportery magnetyczne do obsługi blach

Te transportery magnetyczne są proste w integracji i odpowiednie do przenoszenia stalowych blach. Do podawania blach do prasy lub dla centrów obróbkowych.

Więcej informacji

Magnetyczne transportery rur

Bębny „diabolo” z pryzmatami prowadzącymi zostały opracowane specjalnie z myślą o transportowaniu stalowych rur/tub.

Więcej informacji

Ślizgowe transportery magnetyczne

Do przenoszenia małych, ostrych części z metali ferromagnetycznych. Brak zewnętrznych poruszających się części sprawia, że są odpowiednie do obsługi produktów naoliwionych, takich jak odpady z przebijaków.

Więcej informacji

Podajniki magnetyczne

Podajniki magnetyczne zapewniają transport (w górę, przy dużym nachyleniu i pod ostrym kątem) metalowych części ferromagnetycznych, takich jak gwoździe, śruby, wkręty lub inne długie części stalowe w branży pakowania.

Więcej informacji