Filtry są stosowane...
Filtry są stosowane...

Chwytaki

Informacje o podnoszeniu za pomocą magnesów

Chwytaki służą do przenoszenia i ustawiania detali ferromagnetycznych (często stalowych) o różnych kształtach i długościach, szybko i bez uszkodzeń. Dzięki chwytakom możliwa jest oszczędność cennego miejsca magazynowego i czasu. Są często bezpieczną alternatywą dla zawiesi, łańcuchów lub zacisków.

Uwaga: Do podnoszenia obiektów stalowych nie wystarczy dobrać magnesu na podstawie masy obiektu podnoszonego. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa zalecamy ostrożną ocenę obiektu, który ma być podnoszony oraz bezpieczeństwa otoczenia roboczego.

Czynniki wpływające na wydajność podnoszenia

Założenie dotyczące wydajności podnoszenia — tak, jak zostało to określone na niniejszej witrynie internetowej — prowadzi do wniosku, że podnoszone będą czyste, płaskie, stalowe blachy, które są wystarczająco grube, aby weszły w interakcje z liniami pola magnetycznego. W przypadku obiektów, które nie spełniają powyższych wymogów, wydajność podnoszenia będzie mniejsza.

Chwytak ręczny

Poniższe czynniki maja wpływ na wydajność podnoszenia:

 1. Warunki powierzchniowe/szczelina powietrzna

  Linie pola magnetycznego z łatwością penetrują żelazo, ale nie powietrze. Dlatego wszystko to, co tworzy szczelinę powietrzną między magnesem i podnoszonym obiektem (np. kurz, papier, wilgoć, zadziory, rdza lub farba) będzie miało negatywny wpływ na wydajność podnoszenia magnesu.

 2. Podnoszony materiał

  Stal z dużą zawartością węgla, taka jak St37, jest niemal tak dobry przewodnikiem, jak żelazo. Ale stopy zawierające materiał niemagnetyczny mają negatywny wpływ na przewodność magnetyczną. Na przykład stop AISI304 jest niemal tak słabym przewodnikiem linii pola, jak powietrze.
  Obróbka cieplna, która ma wpływ na strukturę stali także może zredukować wydajność podnoszenia. Im twardszy typ stali, tym gorsza wydajność podnoszenia. Stal hartowana często zachowuje magnetyzm szczątkowy.

  W tabeli poniżej zamieszczone zostały wartości siły podnoszenia różnych materiałów:

  Materiał Siła podnoszenia [%]
  St37 (0,1-0,3% C) 100
  Stal węglowa (0,4-0,5% C) 90
  Stal zlewna 90
  Stal węglowa F-522 80-90
  AISI430 (magnetyczna stal nierdzewna) 50
  Żeliwo 45-60
  F-522 hartowana (60 HRC) 40-50
  AISI304 (stal nierdzewna/nikiel) 0-10
  Mosiądz, aluminium, miedź itp. 0
 3. Grubość podnoszonego ładunku

  Im większa liczba linii pola, które mogą „przepłynąć” z magnesu przez ładunek, tym efektywniejsze będzie pole magnetyczne. Jeżeli grubość materiału do podnoszenia jest zbyt mała, materiał zostanie nasycony liniami pola, co nie pozwoli niektórym liniom pola wygenerowanym przez magnes „przepłynąć” przez materiał. Tylko ładunek o odpowiedniej grubości pozwala na wykorzystywanie pełnej wydajności podnoszenia. Po osiągnięciu tego punktu większa grubość materiału nie spowoduje wzrostu wydajności podnoszenia.
  W przypadku, na przykład, cienkiej stali tylko część pola magnetycznego będzie ją „przytrzymywała”, ponieważ blach zostanie nasycona, co automatycznie przełoży się na zredukowanie siły trzymania magnesu.

 4. Powierzchnia kontaktu magnetycznego z podnoszonym ładunkiem

  Jeżeli w trakcie podnoszenia cała powierzchnia magnesu nie wejdzie w kontakt z ładunkiem, wydajność podnoszenia zostanie zredukowana wprost proporcjonalnie.

 5. Zakrzywienie podnoszonego ładunku

  Jeżeli cienka stal jest podnoszona pojedynczym magnesem, lub jeżeli ładunek jest dużo szerszy lub dłuższy niż powierzchnia styku magnesu, ładunek będzie się uginał i zsuwał z magnesu. Efekt zsuwania się skutkuje redukcją wydajności podnoszenia. Dlatego cienka stal powinna być podnoszona za pomocą większej liczby magnesów, równomiernie rozłożonych na całej powierzchni, i powierzchnia styku magnesu powinna być zawsze wyrównana z podnoszonym ładunkiem, a nie prostopadła do jego długości.

 6. Temperatura podnoszonego ładunku

  Im wyższa temperatura, tym szybciej molekuły w stali wibrują. Szybko poruszające się molekuły są bardziej odporne na przyłożone pole magnetyczne a tym samym ogranicza to wydajność podnoszenia. Używane magnesy nie powinny być wystawiane na działanie temperatury przekraczającej 80°C. W przeciwnym wypadku może dojść do ich trwałej demagnetyzacji.
  Magnesy, które mogą być stosowane w wyższych temperaturach, są dostępne na życzenie.

 7. Stertowanie podnoszonego ładunku

  Magnes jest zaprojektowany pod kątem określonej wydajności podnoszenia; Wydajność odnosi się do pojedynczego podnoszonego ładunku. Wydajność podnoszenia obliczona dla pojedynczej blachy o grubości 10 mm jest inna niż w przypadku dwóch blach o grubości 5 mm każda! Jeżeli jednocześnie podnoszone mają być więcej niż jedna blacha/profil, należy to jasno określić składając zamówienie. Specjaliści firmy Goudsmit zweryfikują czy takie rozwiązanie jest możliwe i czy jest bezpieczne.
  Często podejmowanie ze stosu dwóch lub więcej blach jednocześnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Może być to niebezpieczne, ponieważ płyta znajdująca się na spodzie może odpaść. Aby temu zapobiec, do podejmowania cienkich blach wykorzystywane są magnesy o płytkim polu. Jeżeli takie rozwiązanie jest niewystarczające, obok stosu blach zawsze można zainstalować oddzielacze blach, aby za każdym razem blachy były podejmowane pojedynczo.

Każdy z wymienionych czynników redukuje wydajność podnoszenia. Aby obliczyć całkowitą redukcję wydajności podnoszenia, należy uwzględnić wszystkie różnorodne czynniki dla produktu.

Analiza ryzyka

W przypadku podnoszenia obiektów należy zawsze zawczasu wykonać analizę ryzyka.
Na obszarach, na których upadający ładunek (lub jego część) mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi, należy przedsięwziąć środki skracające dystans do 1,5 m.
To ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli zamontowane zostanie urządzenie zabezpieczające (zabezpieczenie przed upadkiem), które chwyci i przytrzyma upadający ładunek. Należy pamiętać, że takie urządzenie zabezpieczające ogranicza łatwość użytkowania.

Przy podnoszeniu ciężkich ładunków należy zawsze pamiętać o kołysaniu się ładunku. W takiej sytuacji masy są tak duże, że nie można ich bez wysiłku skorygować ręcznie. Dobry system do podnoszenia to kombinacja magnesu, zawieszenia i sterowania.

Do podnoszenia mniejszych i/lub lżejszych obiektów: patrz nasze magnesy do przenoszenia i obsługi.

Produkty

Ręczny chwytak do płaskich i okrągłych obiektów

Odpowiedni do: podnoszenia płaskich lub okrągłych obiektów ferromagnetycznych. Zastosowanie: podnoszenie stalowych ładunków, części maszyn lub detali w lokalizacjach bez dostępu do źródła zasilania.

Więcej informacji

Przełączany elektrycznie ręczny chwytak trwały do obiektów płaskich i okrągłych

Te chwytaki są odpowiednie do podnoszenia płaskich lub okrągłych obiektów ferromagnetycznych. Zastosowanie: podnoszenie stalowych obiektów.

Więcej informacji